4 nhiệm vụ quan trọng của Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX có 350 đại biểu chính thức, trong đó 46 đại biểu đương nhiên và 304 đại biểu được bầu từ Đại hội Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.
4 nhiệm vụ quan trọng của Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX ảnh 1Ông Lê Văn Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên phát biểu tại buổi họp báo. (Nguồn: dangcongsan.vn)

Chiều 5/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự tham dự của đông đảo của các nhà báo, phóng viên đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương và địa phương.

Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa-Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên từ ngày 11-13/10/2020, với chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm quốc phòng, an ninh; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh; xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030.”

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX có 350 đại biểu chính thức, trong đó 46 đại biểu đương nhiên và 304 đại biểu được bầu từ Đại hội Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Đại hội có 4 nhiệm vụ quan trọng gồm tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Riêng đối với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, dự kiến Đại hội sẽ bầu 51 người và Ban Thường vụ Tỉnh ủy là 15 người, bảo đảm giảm số lượng cấp ủy và Ban Thường vụ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

[Thủ tướng: Thái Nguyên cần đa dạng hóa phát triển kinh tế]

Ông Lê Văn Tuấn - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết, việc xây dựng các văn kiện Đại hội được thực hiện bài bản, khoa học, chặt chẽ, kỹ lưỡng và đã lấy ý kiến góp ý của các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, nhân dân, của các ban, bộ, ngành Trung ương.

Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo cấp ủy khóa XX được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác tổ chức phục vụ chuẩn bị Đại hội được thực hiện đầy đủ, chu đáo, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm. Các nội dung về công tác tổ chức Đại hội đã được Bộ Chính trị duyệt, đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025...

Để chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, 16/16 Đảng bộ trực thuộc đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 trước ngày 30/8/2020, bảo đảm đúng kế hoạch đề ra và đầy đủ 4 nội dung theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

Các Đại hội đảng bộ trực thuộc đã bầu được 506 đồng chí cấp ủy viên, trong đó số cấp ủy viên nữ có 109 người (đạt 21,5%), cấp ủy viên trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) có 74 người (14,68%) và cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số 101 người (đạt 19,9%), độ tuổi bình quân của cấp ủy viên là 44,71 tuổi.

Tại cuộc họp, Ban Tổ chức cũng trả lời phóng viên các cơ quan báo chí về công tác bảo đảm an ninh trật tự, công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với đại biểu dự Đại hội, các hoạt động của Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục