Theo Tổng Cục thuế, trong năm 2010, sẽ có 8.000 doanh nghiệp tham gia nộp hồ sơ thuế qua mạng.

Các doanh nghiệp tham gia thực hiện chương trình này ở 10 địa phương là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Khánh Hòa, Đồng Nai và Bình Dương.

Trong số đó, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai địa phương có số lượng doanh nghiệp tham gia nhiều nhất với 3.000 doanh nghiệp tham gia, tiếp theo là Đà Nẵng và Bà Rịa-Vũng Tàu có 400 đơn vị tham gia.

Để thực hiện được mục tiêu đặt ra, ngành thuế từng bước hoàn thiện, khắc phục các lỗi ứng dụng của hệ thống phần mềm nộp hồ sơ khai thuế qua mạng hiện thời. Đơn vị cũng xây dựng tiêu chuẩn cho phép kết nối được với đại lý thuế cung cấp dịch vụ kê khai qua mạng.

Tổng Cục thuế cho biết việc nộp hồ sơ khai thuế qua mạng trong năm 2009 đã giúp doanh nghiệp giảm chi phí, thời gian và nhân lực.

Theo đó, các doanh nghiệp sẽ không phải in tờ khai và bảng kê bằng giấy, giảm nhân lực, chi phí lưu trữ và thời gian đi lại. Cơ quan thuế còn giảm thời gian tiếp nhận tờ khai, việc xử lý hồ sơ cũng thuận tiện.

Năm 2009, đã có 435 doanh nghiệp được cung cấp tài khoản sử dụng dịch vụ nộp hồ sơ khai thuế qua mạng. Trong đó có 39 doanh nghiệp nhà nước, 118 doanh nghiệp cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, 108 doanh nghiệp liên doanh nước ngoài, 62 doanh nghiệp ngoài quốc doanh, còn lại là các loại hình doanh nghiệp khác.

Tổng số tờ khai đã nộp qua mạng là 2.108 tờ. Các loại tờ khai chủ yếu là giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, tiêu thụ đặc biệt, tài nguyên, thu nhập cá nhân, tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài. Trong đó, số tờ khai nộp của các doanh nghiệp thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội chiếm trên 85% tổng số toàn bộ tờ khai./.

Hải Yến (Vietnam+)