90 năm ĐCS Việt Nam: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, chỉ sau 15 năm đi theo đường lối cách mạng của Đảng, dân tộc Việt Nam đã làm nên kỳ tích vĩ đại trong Cách mạng Tháng Tám 1945.
(TTXVN/Vietnam+)