Agribank là ngân hàng duy nhất nằm trong top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Đây là kết quả của Bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2012 - VNR500 được Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp với Báo Điện tử VietnamNet công bố ngày hôm nay, 11/12/2012.

Trải qua gần 25 phát triển, đến nay, Agribank được biết đến là ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam về tài sản, nguồn vốn, mạng lưới, đội ngũ nhân viên và cơ sở khách hàng. Tính đến ngày 30/11/2012, Agribank có tổng tài sản trên 560.000 tỷ đồng, tổng nguồn vốn đạt trên 513.000 tỷ đồng, tổng dư nợ nền kinh tế đạt trên 477.000 tỷ đồng.

Là ngân hàng thương mại đóng vai trò chủ lực trong đầu tư nguồn vốn cho nông nghiệp và nông thôn, Agribank luôn dành 70% tổng dư nợ đầu tư cho lĩnh vực này.

Bảng xếp hạng VNR500 là kết quả nghiên cứu từ Vietnam Report, được xây dựng dựa trên các nguyên tắc khoa học, độc lập, tuân theo chuẩn các mực quốc tế. Bảng xếp hạng là sự ghi nhận cũng như đánh giá khách quan kết quả hoạt động kinh doanh mà doanh nghiệp Việt Nam đã đạt được trong mỗi một năm tài khóa.

Đây là năm thứ 6 liên tiếp, Bảng xếp hạng VNR500 được chính thức công bố để ghi nhận và tôn vinh những thành quả mà cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã đạt được trong năm 2011./.

Minh Hường (Vietnam+)