Thứ Ba, Tháng Mười 24/10/2017

Ảnh tội ác man rợ của chế độ diệt chủng Pol Pot

(TTXVN) Bản in

Với sự giúp đỡ to lớn, kịp thời, có hiệu quả của quân tình nguyện Việt Nam, Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia đã lật đổ chế độ diệt chủng.