Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Jakarta (Indonesia), Tổng thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Lê Lương Minh đã nhấn mạnh những yêu cầu, nhiệm vụ và mục tiêu của ASEAN, Ban thư ký ASEAN và Tổng thư ký ASEAN trong giai đoạn 2013-2017.

Đặc biệt khi ASEAN đang hướng tới hai sự kiện cột mốc trên chặng đường phát triển của khối là xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 và kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ASEAN vào năm 2017.

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ông Lê Lương Minh cam kết sẽ hết sức nỗ lực hoàn thành trọng trách Tổng thư ký ASEAN, thực thi nghĩa vụ, trách nhiệm trên cương vị này theo quy định và ủy thác của Hiến chương ASEAN và các nhà lãnh đạo ASEAN, trong đó sẽ dành ưu tiên cho việc nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ban thư ký ASEAN, tăng cường các mối quan hệ giữa Ban thư ký ASEAN với cơ quan chức năng tương ứng của các tổ chức khu vực khác trên thế giới và Liên hợp quốc, cung cấp các thông tin, phân tích, đề xuất cần thiết cho các nhà lãnh đạo ASEAN phát huy các kết quả ASEAN đã đạt được trong 45 năm qua để duy trì tầm nhìn và khát vọng của mình, đồng thời khẳng định ASEAN sẽ tăng cường nỗ lực hoàn thành các mục tiêu của khối, thúc đẩy tiến trình thực hiện các thỏa thuận và hội nhập của ASEAN nhằm xây dựng thành công ngôi nhà chung của khối vào năm 2015, dựa trên 3 trụ cột chính trị-an ninh, kinh tế, và văn hóa-xã hội.

Tổng thư ký Lê Lương Minh nhấn mạnh rằng ASEAN, các nước thành viên ASEAN và Ban thư ký ASEAN sẽ tăng cường hợp tác với nhau cũng như với các nước đối thoại nhằm đẩy nhanh chương trình kết nối ASEAN hướng tới xây dựng một Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, lấy người dân làm trung tâm, vì hòa bình, dân chủ, an ninh, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới, đưa ASEAN trở thành một khối kinh tế vững mạnh và hội nhập với nền kinh tế toàn cầu, đối phó hiệu quả với những thách chung mang tính khu vực và toàn cầu.

Ngoài ra, ASEAN sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư vào con người và các lĩnh vực khác như văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường, an ninh lương thực và an ninh năng lượng…

Tổng thư ký Lê Lương Minh lưu ý thời hạn hoàn thành mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 đã ở rất gần, nên đây là lúc các nước thành viên ASEAN tăng cường suy nghĩ và hành động, thực hiện các thỏa thuận và quyết định của khối để chuyển các cam kết khu vực thành các cam kết quốc gia và thực hiện với hiệu quả cao nhất những cam kết này.

Các nước thành viên cũng cần tăng cường các cơ chế và quá trình của ASEAN, phối hợp các hành động và kế hoạch, nhất là các Kế hoạch chi tiết của Cộng đồng Chính trị và An ninh ASEAN, Cộng đồng Kinh tế ASEAN và Cộng đồng Văn hóa và Xã hội ASEAN, và thu hút sự quan tâm, tham gia và đóng góp của tất cả mọi người dân ASEAN vào việc hoàn thành các mục tiêu chung.

Tổng thư ký Lê Lương Minh nói rằng để ASEAN tiếp tục là nền tảng cho đối thoại hòa bình và hợp tác giữa các nước thành viên cũng như các đối tác bên ngoài, đủ kinh nghiệm và tự tin cần thiết để đối phó với bất kỳ thách thức nào tác động đến vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc Đông Á đang định hình và hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng trong khu vực, và nhất là xây dựng thành công vào năm 2015 Cộng đồng ASEAN trong cộng đồng các quốc gia toàn cầu, ngoài việc đánh giá quá trình thực hiện lộ trình này, trong thời gian tới ASEAN thông qua các hội nghị cấp cao của khối có thể sẽ xem xét vấn đề sửa đổi, bổ sung Hiến chương ASEAN./.

(TTXVN)