Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã thông qua Kế hoạch chiến lược du lịch ASEAN giai đoạn 2011-2015.

Theo thông cáo báo chí do Ban thư ký ASEAN công bố ngày 21/1, kế hoạch trên nhằm hướng tới mục tiêu thúc đẩy khu vực này thành một điểm đến du lịch, phát triển các tiêu chuẩn du lịch chung của ASEAN thông qua việc cấp các giấy chứng nhận tiêu chuẩn, cho phép những nhân viên chuyên nghiệp trong lĩnh vực du lịch được làm việc tại bất kỳ quốc gia nào trong Hiệp hội, cho phép du khách được đến tất cả các nước ASEAN chỉ với một thị thực nhập cảnh.

Kế hoạch chiến lược du lịch ASEAN do Cơ quan du lịch quốc gia ASEAN (NTO) soạn thảo và được phê chuẩn tại Hội nghị lần thứ 14 các Bộ trưởng Du lịch ASEAN tại Phnom Penh, Campuchia./.