Bắc Giang triển khai 10 dự án phát triển KT-XH vùng đồng bào thiểu số

Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi bình quân giảm 2,5%/năm, trong đó các xã đồng bào khó khăn giảm bình quân 3%/năm.
Bắc Giang triển khai 10 dự án phát triển KT-XH vùng đồng bào thiểu số ảnh 1Đồng bào dân tộc ở huyện Lục Ngạn (Bắc Giang). (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Năm 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm "bản lề" tạo ra những chuyển biến thực chất trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ 19 đề ra.

Nhằm thực hiện Chương trình năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, tiến độ, kế hoạch, quy định của Trung ương để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình năm 2023, góp phần quan trọng thực hiện tốt mục tiêu, các chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang năm 2023 (gọi tắt là Chương trình).

Các chỉ tiêu chủ yếu

Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi bình quân giảm 2,5%/năm, trong đó các xã đồng bào khó khăn giảm bình quân 3%/năm; phấn đấu có 04 xã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn.

Tỉnh hỗ trợ 182 hộ làm nhà ở, 1.234 hộ thực hiện chuyển đổi nghề, 2.206 hộ nước sinh hoạt phân tán, đầu tư xây dựng 08 công trình nước sinh hoạt tập trung.

Bắc Giang phấn đấu hoàn thành 30km đường giao thông đến trung tâm xã, đường liên xã; xây mới, cải tạo nâng cấp 3 chợ, 3 trạm y tế xã; đầu tư xây dựng 49 công trình thiết yếu tại các xã, thôn bản đồng bào khó khăn; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 12 trường; đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 7 trường nội trú, bán trú.

Tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng 10 điểm đến du lịch tiêu biểu; tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp 7 di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các dân tộc thiểu số; bảo tồn 4 làng, bản truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số; 62 thiết chế văn hóa, thể thao.

Bắc Giang đặt mục tiêu nâng cao chất lượng dân số, tăng cường truyền thông thay đổi hành vi về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ-trẻ em; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; nâng cao nhận thức, chất lượng và hiệu quả công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện đầy đủ chế độ, chính đối với người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tỉnh tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức về pháp luật, từng bước vận dụng pháp luật có hiệu quả vào việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân và gia đình.

Tổng vốn thực hiện Chương trình gần 635 tỷ đồng để triển khai 10 dự án thành phần bao gồm Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị.

[Bắc Giang dự kiến hơn phân bổ hơn 9.900 tỷ đồng vốn đầu tư công]

Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc; Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít và ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn; Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình.

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch

Để đạt được các mục tiêu đặt ra, các cấp, các ngành trong tỉnh tích cực, chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần Chương trình theo kế hoạch; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch vốn trong năm 2023.

Ủy ban nhân dân huyện chủ động sớm phân bổ vốn chi tiết cho các chủ đầu tư, chỉ đạo các cơ quan chuyên hướng dẫn các chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện; tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, đồng thời giải quyết dứt điểm các vi phạm về thời gian lập báo cáo quyết toán.

Bắc Giang triển khai 10 dự án phát triển KT-XH vùng đồng bào thiểu số ảnh 2Thu hoạch vải tại một hộ gia đình tại Lục Ngạn. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về phát triển kinh tế-xã hội bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Quán triệt và cụ thể hóa các Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về nhận thức, nâng cao năng lực, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân vùng thụ hưởng chính sách.

Các cấp, các ngành giáo dục truyền thống, văn hóa, tinh thần đại đoàn kết các dân tộc, khát vọng tự vươn lên làm giàu chính đáng để thoát nghèo và giảm nghèo bền vững. Huy động, lồng ghép và tranh thủ các nguồn vốn đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chủ động thực hiện lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, dự án trên địa bàn để nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí.

Bắc Giang tăng cường sự chủ động, tích cực vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền và người dân trong việc thực hiện các dự án, mô hình phát triển kinh tế. Thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm," thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ từ cơ sở, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia đầy đủ của người dân. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án tại cơ sở; khắc phục kịp thời những khó khăn, vướng mắc, xử lý nghiêm các sai phạm trong tổ chức thực hiện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục