Bac Ninh thu hut dau tu hon 2 ty USD von FDI trong nam 2022 hinh anh 1Công nhân lao động làm việc tại Công ty TNHH Deli Việt Nam, Khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Với các giải pháp tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư, năm 2022, Bắc Ninh thu hút được hơn 2 tỷ USD vốn FDI (dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài).

Tỉnh Bắc Ninh đã tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư; đồng thời, tỉnh đã tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp trong nước và hợp tác xã, công nhân và người lao động; tuyên dương tổ chức và cá nhân tiêu biểu, thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế.

Đặc biệt, tỉnh duy trì hoạt động hiệu quả Tổ phản ứng nhanh hỗ trợ doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp…

Với những biện pháp trên, năm 2022, tỉnh Bắc Ninh cấp mới 124 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 318,8 triệu USD (tăng 7,8% về số lượng dự án và giảm 44,3% về vốn); cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh vốn 118 dự án, số vốn điều chỉnh tăng 1.670 triệu USD (tăng gấp 8 lần về vốn); góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 43 lượt với giá trị 47,5 triệu USD. Lũy kế, toàn tỉnh có 1.799 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp hơn 23,1 tỷ USD.

[Infographics] Kinh tế Bắc Ninh năm 2022 dự kiến tăng trưởng 8,75%

Bên cạnh đó, về thu hút đầu tư các dự án trong nước, Bắc Ninh cấp mới đăng ký đầu tư 49 dự án đầu tư với số vốn đăng ký 16.211 tỷ đồng (giảm 7,5% về số lượng dự án và giảm 15,2% về quy mô vốn so với cùng kỳ); cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh vốn 38 dự án, số vốn tăng 1.828 tỷ đồng. Lũy kế, đến nay, Bắc Ninh cấp đăng ký đầu tư cho 1.542 dự án còn hiệu lực với tổng vốn 252.820 tỷ đồng.

Toàn tỉnh thành lập mới 2.443 doanh nghiệp (tăng 15,5%), với số vốn đăng ký 20.036 tỷ đồng (giảm 18%). Lũy kế, toàn tỉnh có 17.930 doanh nghiệp đang hoạt động với số vốn đăng ký 329.349 tỷ đồng.

Bac Ninh thu hut dau tu hon 2 ty USD von FDI trong nam 2022 hinh anh 2 Công nhân lao động làm việc tại Công ty TNHH In bao bì YOTO Việt Nam, Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Năm 2023, mặc dù, điều kiện trong lĩnh vực kinh doanh tiếp tục được cải thiện nhưng có dấu hiệu chững lại trong bối cảnh tăng trưởng đơn hàng mới yếu hơn, tỉnh Bắc Ninh phấn đấu thu hút mới vốn FDI vào các khu công nghiệp 1,2 tỷ USD.

Để đạt được kết quả trên, tiếp tục thực hiện thông điệp “Tỉnh Bắc Ninh cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp,” Bắc Ninh đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; tăng cường các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư chất lượng cao vào các khu công nghiệp mới đi vào hoạt động; thu hút và phát triển mạnh công nghiệp theo chiều sâu, công nghiệp công nghệ cao, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ và giảm tỷ trọng gia công.

Bên cạnh đó, Bắc Ninh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp VSIP2, Yên Phong 2A; Yên Phong 2C, Thuận Thành I, Gia Bình, Gia Bình II, các cụm công nghiệp theo quy hoạch; đồng thời, đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn tạo động lực cho phát triển kinh tế, có vai trò dẫn dắt các doanh nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước tham gia vào chuỗi cung ứng…/.

Thái Hùng (TTXVN/Vietnam+)