(Ảnh minh họa: Lê Sen/TTXVN)

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2015 của đồng bào dân tộc Khmer, Đoàn công tác do ông Dương Quốc Xuân - Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết một số chùa Phật giáo Nam Tông Khmer, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước và gia đình cán bộ hưu trí, hộ dân tộc Khmer nghèo tại tỉnh Cà Mau.

Đến thăm các chùa Phật giáo Nam tông của đồng bào dân tộc Khmer, Đoàn công tác đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; những chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước quan tâm chăm lo phát triển và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của đồng bào; đặc biệt là bảo tồn và phát huy phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa đặc trưng, các thiết chế văn hóa cơ sở của đồng bào dân tộc Khmer được quan tâm trùng tu và đầu tư xây dựng. Qua đó, đáp ứng cơ bản nhu cầu tín ngưỡng, đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Khmer tại tỉnh Cà Mau.

Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ Dương Quốc Xuân biểu dương các vị sư sãi yêu nước và đồng bào dân tộc Khmer có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự phát triển chung của đất nước, tích cực tham gia các phong trào xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân.

Đoàn công tác cũng động viên các vị sư sãi phát huy tinh thần yêu nước "sống tốt đời, đẹp đạo," đồng bào tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hăng hái lao động sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và nhân rộng nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả để góp phần thực hiện giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bào dân tộc Khmer.

Bên cạnh đó, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau thường xuyên tuyên tuyền, vận động các sư sãi, đồng bào dân tộc Khmer thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập nâng cao trình độ; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đặc trưng của dân tộc…

Từ ngày 13-16/4, tỉnh Cà Mau tổ chức nhiều đoàn đến thăm, chúc Tết cổ truyền tất cả sư sãi, trụ trì ở các điểm chùa, Salatel và đồng bào dân tộc Khmer tại nhiều điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng./.