Bản tin 60s ngày 22/10: Gần 40.000 công chức, viên chức nghỉ việc

Bản tin ngày 22/10 có những nội dung về gần 40.000 công chức, viên chức nghỉ việc, giáo dục, y tế nghỉ nhiều nhất; Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM trả lời vụ hoa hậu Thùy Tiên tố 2 Facebooker...

Bản tin ngày 22/10 có những nội dung sau đây: Gần 40.000 công chức, viên chức nghỉ việc, giáo dục, y tế nghỉ nhiều nhất; Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh trả lời vụ hoa hậu Thùy Tiên tố 2 Facebooker; Elon Musk tán dương bài đăng Twitter của ông Medvedev; ông Boris Johnson được ủng hộ tái tranh cử Thủ tướng Anh; Italy có nữ thủ tướng đầu tiên./.

(Vietnam+)