Báo cáo kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm

Sáng 23/7, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội làm việc tại hội trường để nghe trình bày và Báo cáo tẩm tra về kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025.
(TTXVN/Vietnam+)