Di sản Hán Nôm là một bộ phận quan trọng trong hệ thống di sản văn hóa quý giá của dân tộc Việt Nam và nhân loại. Tài liệu Hán Nôm là mối dây liên kết không chỉ thắt chặt mối quan hệ giữa quá khứ và hiện tại, mà còn gìn giữ cho thế hệ tương lai một chiều dài lịch sử đậm đà bản sắc dân tộc.

Những nhận định trên được đưa ra tại hội thảo khoa học “Tài liệu Hán Nôm - Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc”, do Vụ Thư viện, Thư viện Quốc gia Việt Nam và Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức ngày 25/11, tại Thành phố. Hồ Chí Minh.

Hơn 20 tham luận, ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các nhà chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu, lưu trữ, bảo tồn, khai thác tài liệu Hán Nôm đã nêu lên sự cần thiết và tính cấp bách của việc bảo quản, số hóa tài liệu, phòng chống hư hại và thất thoát đối với tài liệu quý hiếm và phát huy đến với công chúng.

Thời gian và sự tàn phá của thiên tai, khí hậu, côn trùng và cả sự tàn phá bởi bàn tay con người đã làm hư hại và vẫn đang là những nguy cơ lớn gây hư hỏng, thất thoát, hao mòn dần nguồn tài liệu Hán Nôm cổ xưa, quý hiếm đang được lưu giữ.

Nhiều ý kiến tại hội thảo cũng đề nghị cần tiếp tục tập huấn kiến thức tu bổ từ các chuyên gia hàng đầu thế giới về lĩnh vực bảo quản tài liệu đặc biệt này cho các cán bộ, người làm công tác lưu trữ, bảo quản tài liệu trong nước.

Giáo sư Nguyễn Khuê, chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu Hán Nôm nhấn mạnh: “Việc nghiên cứu Hán Nôm còn biểu lộ sự trân trọng đối với di sản tinh thần của tiền nhân ta, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, một điều rất quan trọng trong tiến trình Việt Nam hội nhập với khu vực và thế giới.

Mặt khác, những thành tựu của nghiên cứu Hán Nôm sẽ là cơ sở khoa học và là tư liệu cần thiết cho các ngành nghiên cứu văn học, ngôn ngữ, lịch sử, văn hóa Việt Nam".

Nhăn dịp này, Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố. Hồ Chí Minh cũng tổ chức triển lãm tài liệu Hán Nôm nhằm trưng bày, giới thiệu các bộ sưu tập quý hiếm trên dạng giấy, lụa, đồng và sành sứ, cũng như các sản phẩm được số hóa, giả cổ.

Gần 150 tài liệu của các thư viện, trung tâm lưu trữ, các nhà sưu tập và nhà nghiên cứu trong nước, trong đó có nhiều bộ tài liệu cực kỳ quý hiếm như tài liệu về tác giả của tác phẩm “Phạm Công – Cúc Hoa (trước đây được xem là truyện Nôm khuyết danh), bản Kiều chép tay, sách đồng thời Tự Đức... được trưng bày trong ba ngày từ 25-27/11./.

(TTXVN/Vietnam+)