Ngày 13/5, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức kỳ họp bất thường, kỳ họp thứ 13 khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, thông qua tờ trình của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc giới thiệu và đề cử nhân sự bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại kỳ họp, với kết quả 43/47 phiếu đồng ý, ông Trịnh Xuân Thanh đã được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Trịnh Xuân Thanh sinh ngày 13/2/1966; quê xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; trình độ Chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn Cử nhân Kỹ thuật Môi trường và Đô thị.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, ông Trịnh Xuân Thanh là Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng, Bộ Công Thương.

Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang cũng đã lấy ý kiến đóng góp của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh về Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng./.