Ngày 10/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre đã tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

Đây là lần đầu tiên chức danh Phó Chánh Thanh tra tỉnh được tổ chức thi tuyển theo hình thức cạnh tranh.

Theo Sở Nội vụ Bến Tre, có 4 ứng viên được chọn cho chức danh Phó Chánh Thanh tra tỉnh, gồm các ông: Nguyễn Minh Triều, Trưởng Phòng Nội vụ 3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phan Văn Triêm, Trưởng Phòng Nội vụ 1, Thanh tra tỉnh; Nguyễn Văn Khiêm, Phó Phòng Nội vụ 2, Thanh tra tỉnh; Hồ Thanh Tân, Phó Phòng Nội vụ 3, Thanh tra tỉnh.

Các ứng viên phải thi hai phần: thi viết và vấn đáp. Phần thi viết, các ứng viên cùng làm một đề là: Công tác thanh tra trong lĩnh vực xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bến Tre từ 2005 đến nay, thực trạng và giải pháp trong thời gian tới. Thời gian viết là 15 ngày, các ứng viên được nghỉ việc cơ quan 7 ngày để tìm tư liệu và viết.

Ở phần thi vấn đáp, các ứng viên trình bày (nói miệng, không khuyến khích đọc văn bản ) trong 15 phút. Các câu hỏi trong phần thi vấn đáp, Hội đồng giám khảo sẽ tập trung vào kỹ năng lãnh đạo, quản lý...

Riêng đối với phần thi viết, theo ông Võ Thành Hạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển cho biết, trong phần thi viết, ứng viên phải thể hiện là một cán bộ lãnh đạo, nghĩ ra công việc và tổ chức thực hiện chứ không phải là một người viết bài hay.

Dự kiến, cuối tháng 12 tới, Ban tổ chức sẽ công bố ứng viên trúng tuyển chức danh Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bến Tre. Trong năm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre đã tổ chức thi tuyển thành công chức danh Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre./.