BIDV xin y kien co dong ban 15% co phan cho KEB Hana Bank de tang von hinh anh 1Giao dịch tại BIDV. (Nguồn: BIDV)

Sau nhiều lần tìm kiếm đối tác nước ngoài, ngày 31/10 Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã công bố tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án chào bán cổ phần và tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Theo đó, BIDV sẽ phát hành 603 triệu cổ phần, tương đương 17,65% vốn hiện tại và 15% vốn sau tăng cho chỉ một nhà đầu tư là KEB Hana Bank (Hàn Quốc). Giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá dự kiến là hơn 6.033 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2018 và 2019.

[BIDV bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, tăng vốn điều lệ lên 28%]

Bên cạnh đó, nhà đầu tư chiến lược không được chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của mình trong thời gian tối thiểu 5 năm kể từ ngày nhà đầu tư lần đầu tiên trở thành cổ đông của BIDV theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nguồn vốn thu được sau khi phát hành, BIDV dự định sẽ tập trung cho hoạt động tín dụng thông qua cơ cấu lại danh mục cho vay với các doanh nghiệp có tài chính lành mạnh; đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng bán lẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp FDI có tiềm năng phát triển và có lợi thế cạnh tranh.

Bên cạnh đó, BIDV tiếp tục đầu tư trên liên ngân hàng và giấy tờ có giá; đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, sản phẩm mới. Mở rộng kênh phân phối truyền thống, hiện đại trong khu vực và trên thế giới gắn với phát triển thương hiệu BIDV.

Nếu phương án tăng vốn được các cổ đông BIDV thông qua và thực hiện, vốn điều lệ của ngân hàng này sẽ tăng lên 40.220 tỷ đồng.

Được biết, KEB Hana Bank là ngân hàng được Chính phủ Hàn Quốc thành lập vào ngày 30/1/1967, với tên gọi là Ngân hàng ngoại hối Hàn Quốc (Foreign Exchange Bank of Korea). Do phát triển từ bộ phận kinh doanh ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, nên ban đầu, ngân hàng này chuyên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh ngoại hối và thanh toán quốc tế.

Năm 1968, Ngân hàng ngoại hối Hàn Quốc đổi tên thành Korea Exchange Bank (KEB). Sau đó, tới năm 1989, ngân hàng KEB được tiến hành tư nhân hóa. Đến ngày 1/9/2015, KEB sáp nhập với Hana Bank và có tên gọi là KEB Hana Bank. Kể từ ngày 31/12/2015, toàn bộ số cổ phần của KEB Hana Bank đã được sở hữu bởi tổ chức tài chính Hana Financial Group Inc./.
Thúy Hà (Vietnam+)