Bình Phước giảm 443 chức danh lãnh đạo, quản lý sau sắp xếp bộ máy

Toàn tỉnh Bình Phước đã giảm được 164 biên chế hành chính; 1.515 biên chế sự nghiệp, 216 hợp đồng 68 tại các cơ quan hành chính và 2.111 hợp đồng lao động theo Nghị định 68 tại các cơ quan sự nghiệp.
Bình Phước giảm 443 chức danh lãnh đạo, quản lý sau sắp xếp bộ máy ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước, sau thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, toàn tỉnh đã giảm được 89 đầu mối tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh thuộc khối Nhà nước và 14 đầu mối các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Các đơn vị sự nghiệp công lập giảm 91 đầu mối, trong đó 4 đầu mối đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, 18 đầu mối đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ban, ngành và 69 đầu mối đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Cùng với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tỉnh Bình Phước đã giảm 443 chức danh lãnh đạo, quản lý, trong đó cấp tỉnh giảm 226 chức danh và cấp huyện giảm 217 chức danh.

Đến nay, toàn tỉnh đã giảm được 164 biên chế hành chính; 1.515 biên chế sự nghiệp, 216 hợp đồng 68 tại các cơ quan hành chính và 2.111 hợp đồng lao động theo Nghị định 68 tại các cơ quan sự nghiệp, đạt 66% so với quy định.

Chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước giảm được hơn 143 tỷ đồng, trong đó, các huyện, thị xã, thành phố giảm gần 120 tỷ đồng và các sở, ban, ngành giảm hơn 23,7 tỷ đồng.

Riêng Sở Nội vụ đã giảm từ 6 phòng xuống còn 3 phòng chuyên môn. Hai đơn vị trực thuộc Sở là Chi cục Văn thư lưu trữ và Ban Thi đua Khen thưởng giảm từ 8 phòng xuống còn 4 phòng.

[Thủ tướng: Giảm đầu mối, tinh gọn tổ chức, tinh giản biên chế]

Phó trưởng Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước Trịnh Văn Huy cho biết Sở Nội vụ đã nghiêm túc thực hiện Quyết định 999 của Tỉnh ủy và đạt được nhiều kết quả tích cực; có nhiều tham mưu quan trọng cho Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai các công việc liên quan đến Đề án tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh.

Về các đề xuất, kiến nghị của các đơn vị, địa phương, Sở Nội vụ sẽ tiếp thu và báo cáo, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy và Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh để có những hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục