Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Ban quản lý dự án Thăng Long đôn đốc các nhà thầu tổ chức thi công đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các gói thầu xây lắp thuộc dự án thành phần cao tốc đoạn Phan Thiết-Dầu Giây.

Theo đó, để đảm bảo hoàn thành thông xe kỹ thuật vào ngày 31/12/2022, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban quản lý dự án Thăng Long căn cứ kế hoạch tiến độ đã lập tổ chức theo dõi, đánh giá từng ngày về tiến độ huy động nhân lực, thiết bị và tiến độ thi công của từng mũi, từng hạng mục công trình để kịp thời yêu cầu các nhà thầu khắc phục ngay các tồn tại và thi công đảm bảo tiến độ yêu cầu.

“Trường hợp nhà thầu chậm tiến độ theo cam kết, không có khả năng khắc phục, Ban kiên quyết điều chuyển khối lượng, hoặc bổ sung thầu phụ để thi công đảm bảo tiến độ,” lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải nhấn mạnh.

Đối với gói thầu 1-XL, Ban quản lý dự án Thăng Long theo dõi chặt chẽ việc huy động thiết bị, nhân lực và tổ chức thi công của nhà thầu Cienco8. Nếu nhà thầu chưa thực hiện đúng cam kết, Ban kiên quyết xử lý ngay theo quy định hợp đồng, điều chuyển khối lượng trong liên danh hoặc bổ sung ngay thầu phụ thi công.

Ngoài ra, Công ty liên hợp xây dựng Vạn Cường khẩn trương huy động đủ thiết bị, nhân công đúng tiến độ cam kết, tập trung thi công đường đầu cầu và hoàn thiện mặt cầu đảm bảo tiến độ chung.

[Bộ trưởng Bộ GTVT kiểm tra thi công tuyến cao tốc qua tỉnh Bình Thuận]

Với gói thầu 2-XL, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu nhà thầu Phương Thành cần khẩn trương tăng cường thiết bị đào phá đá đảm bảo hoàn thành trước 10/12/2022; ký hợp đồng với đơn vị địa phương cung cấp bê tông nhựa đảm bảo yêu cầu tiến độ.

Tại gói thầu 3-XL, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban quản lý dự án Thăng Long chỉ đạo nhà thầu Vinaconex chủ động nguồn vật liệu đất, cấp phối đá dăm, tăng cường thiết bị, bổ sung thêm mũi thi công, tập trung thi công cuốn chiếu nền đường, móng cấp phối đá dăm và khẩn trương hợp đồng với đơn vị địa phương cung cấp bê tông nhựa đảm bảo yêu cầu tiến độ, hoặc bổ sung thầu phụ thi công một phần khối lượng cấp phối đá dăm, bê tông nhựa nếu cần.

Đối với nhà thầu Cienco6, Ban quản lý dự án Thăng Long thường xuyên kiểm tra nguồn tài chính. Trường hợp nhà thầu không bố trí đủ nguồn tài chính, có nguy cơ ảnh hưởng tiến độ chung, Ban kiên quyết xử lý theo quy định hợp đồng./.

Việt Hùng (Vietnam+)