Bo Lao dong-Thuong binh va Xa hoi ra mat cong dich vu cong truc tuyen hinh anh 1Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Với mục tiêu tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã chính thức tổ chức lễ khai trường và đưa vào vận hành cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ vào ngày 23/11 tại Hà Nội. Cổng dịch vụ công trực tuyến có địa chỉ http://dvc.molisa.gov.vn.

[Ngành lao động quyết thoát vị trí "đội sổ" về cải cách hành chính]

Phát biểu tại lễ khai trương, Bộ Trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, hiện tại, ngành lao động, thương binh và xã hội đang cung cấp trên 300 thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp, trong đó có gần 140 thủ tục hành chính ở cấp trung ương.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội có liên quan đến hàng triệu đối tượng như người dân, doanh nghiệp xuất khẩu lao động, hoạt động an toàn lao động, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Chỉ riêng lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước, số lượng hồ sơ được xử lý trực tuyến trong năm 2017 là trên 30.000 hồ sơ, chiếm trên 90% so với tổng số lượng hồ sơ tiếp nhận xử lý.

Bộ Trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp như: truy cập một địa chỉ và sử dụng một tài khoản duy nhất để khai báo, theo dõi, quản lý hồ sơ, giúp giảm số lượng chứng từ và dữ liệu khai báo, tiết kiệm thời gian...

Hiện nay, cổng dịch vụ công trực tuyến đã kết nối với 9 dịch vụ công trực tuyến triển khai thuộc 3 lĩnh vực: Quản lý lao động ngoài nước, an toàn lao động, việc làm.

Qua quá trình triển khai cho thấy, việc xử lý hồ sơ trực tuyến đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, trong đó riêng đối với lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước, năm 2017, số lượng hồ sơ được xử lý trực tuyến là trên 30.000, đạt trên 90% tổng số hồ sơ tiếp nhận. Đối với dịch vụ công trực tuyến cấp phép cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, đến nay đã tiếp nhận, xử lý hơn 5.000 hồ sơ điện tử và được triển khai đến 40 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố.

Dự kiến trong thời gian tới, cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ sẽ tiếp tục được triển khai kết nôi lĩnh vực quan hệ lao động. Đến năm 2018 kết nối lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, năm 2019, kết nôi toàn bộ các lĩnh vực còn lại của Bộ, ngành.

Việc vận hành cổng dịch vụ công trực tuyến cũng sẽ giúp Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quản lý thống nhất, tập trung việc giải quyết các thủ tục hành chính, công khai, minh bạch thông tin, kết quả và đảm bảo kết nối đến Cổng dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ./.
Hồng Kiều (Vietnam+)