Bo LD-TB&XH va Bo Y te ky ket tang cuong cham soc suc khoe toan dan hinh anh 1Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ký kết hợp tác. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với Bộ Y tế để xây dựng Luật Công tác xã hội và sửa đổi bổ sung Luật Bình đẳng giới, Luật Người cao tuổi.

[“Toàn xã hội, từng người dân ủng hộ, chung tay với các thầy thuốc”]

Đây là một trong những nội dung được đưa ra tại buổi Lễ ký kết triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới, giai đoạn 2018-2021 giữa Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế được tổ chức ngày 14/5 tại Hà Nội.

Theo biên bản ký kết, hai Bộ sẽ bố trí nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới. Để nâng cao sức khỏe nhân dân, hai bên sẽ nghiên cứu, xây dựng Đề án “Phát triển Y tế, Lao động xã hội đến năm 2030.”

Mục tiêu đặt ra là đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, người lao động và các đối tượng cần sự chăm sóc đặc thù khác; đồng thời thúc đẩy nâng cao năng lực công tác y tế, chỉnh hình và phục hồi chức năng của ngành lao động, thương binh và xã hội trong thời gian tới.

Đối với giáo dục nghề nghiệp, hai Bộ sẽ nghiên cứu, đổi mới căn bản về giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, tâm lý, tăng số môn tập luyện tự chọn trong nhà trường, kết hợp chặt chẽ với tập luyện ngoài nhà trường. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về an toàn vệ sinh lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các làng nghề và cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động.

Hai bộ sẽ cùng nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, về chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, người lao động và các đối tượng cần sự chăm sóc đặc thù khác; chính sách chăm sóc tại nhà, tại cộng đồng đối với người cao tuổi, người khuyết tật

Cùng với việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chỉnh hình và phục hồi chức năng của ngành Lao động-Thương binh và Xã hội.

Trong đó, đổi mới cơ chế hoạt động, quản lý các cơ sở y tế công lập gắn với trao quyền tự chủ với trách nhiệm giải trình, bảo đảm công khai, minh bạch, có sự kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền. Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực y tế, chỉnh hình và phục hồi chức năng theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công đối với lĩnh vực này./.