Xe lội nước AAV7 mà lực lượng phòng vệ Nhật Bản được trang bị. (Nguồn: primeportal.net)

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã quyết định đẩy nhanh việc trang bị xe lội nước cho Lực lượng Phòng vệ, theo đó sẽ mua 30 xe lội nước vào năm 2015 và 22 xe vào năm 2016.

Tiến độ này nhanh hơn hai năm so với kế hoạch ban đầu, vốn dự kiến trang bị 52 xe lội nước cho Lữ đoàn cơ động lính thủy đánh bộ vào năm 2018.

Việc Trung Quốc tích cực hoạt động ở biển Hoa Đông khiến người Nhật lo ngại và phải đẩy nhanh trang bị khả năng bảo về và giành lại đảo.

Xe lội nước AAV7 sẽ trang bị cho Lữ đoàn cơ động lính thủy đánh bộ Nhật Bản có chiều dài 8m, nặng 20 tấn. Khi ở trên mặt nước, xe nổi và hành tiến như một chiếc thuyền và có khả năng đổ bộ, di chuyển trên mặt đất.

Vận tốc tối đa xe có thể đạt được trên mặt nước là 13km/h và lên tới 70km/h trên mặt đất. Mỗi xe có thể mang theo 24 binh sỹ.

Đây là xe lội nước của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ sử dụng, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đặt mua bốn chiếc thử nghiệm từ năm 2011.

Trong số 52 chiếc sẽ mua, có 42 chiếc có chức năng vận chuyển binh sỹ, năm chiếc được trang bị hệ thống chỉ huy thông tin liên lạc. Năm chiếc còn lại có chức năng lai dắt, thu hồi những xe bị hỏng.

Với việc đẩy nhanh trang bị, Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản có thể sớm làm quen với trang bị mới và chính thức đưa vào sử dụng từ năm 2017.

Theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sẽ xây dựng Lữ đoàn cơ động thủy quân lục chiến quy mô 2000 binh sỹ vào năm 2017 và tiếp tục tăng lên 3000 binh sỹ trong những năm tiếp theo./.