Bộ Tài chính chưa xây dựng dự thảo Luật đối với tài sản là nhà, đất

Sau khi tổng kết, đánh giá tác động về tình hình thực hiện Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Bộ Tài chính sẽ đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế.
Bộ Tài chính chưa xây dựng dự thảo Luật đối với tài sản là nhà, đất ảnh 1(Ảnh minh họa. Nguồn:TTXVN)

Bộ Tài Chính công bố thông tin tại thời điểm này chưa xây dựng dự thảo Luật đối với tài sản là nhà và đất, để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân trước khi trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

Theo đó, Bộ Tài chính đã có công văn đang đề nghị các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức có liên quan tổng kết, đánh giá tác động về tình hình thực hiện Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (Công văn lấy ý kiến số 1779/BTC-CST và số 1804/BTC-CST ngày 24/2/2022).

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2114/QĐ-TTg trong đó giao cho Bộ Tài chính chủ trì, thực hiện việc nghiên cứu, rà soát Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Thời hạn báo cáo Chính phủ chậm nhất trước ngày 30/9 và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội chậm nhất trước ngày 30/12.

[Thu thuế bất động sản có chống được đầu cơ, giúp bình ổn thị trường?]

Theo Bộ Tài chính, trên cơ sở những vướng mắc của các bộ, ngành, địa phương và tổng hợp kinh nghiệm quốc tế, Bộ sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá quá trình triển khai thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, từ đó sẽ đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế liên quan đến bất động sản để báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng tiến độ quy định tại Quyết định số 2114/QĐ-TTg.

Mục đích của việc làm này là nhằm đảm bảo việc xây dựng dự thảo Luật phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội của Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống chính sách thuế liên quan đến tài sản và đặt trong tổng thể cải cách hệ thống chính sách thuế giai đoạn 2021-2030./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục