Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, nửa chặng đường thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của năm 2019 đã đi qua với nhiều kết quả đáng khích lệ; tăng trưởng kinh tế đạt khá, tốc độ tăng GDP sáu tháng đạt 6,76%, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các ngành, lĩnh vực đều có bước chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến công tác sáu tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm diễn ra ngày 18/7 tại Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết

Sáu tháng đầu năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ, làm tốt vai trò, chức năng của một Bộ tham mưu tổng hợp chiến lược quan trọng của Đảng và Chính phủ.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhận định, nhiệm vụ đặt ra sáu tháng cuối năm 2019 còn rất nặng nề ở tất cả các lĩnh vực tham mưu thể chế, pháp luật, chính sách; đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ, nhất là về kế hoạch, chiến lược phát triển, kinh tế vĩ mô, đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư công, đấu thầu, phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng; sắp xếp, tổ chức lại bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả...

[Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Công nghiệp 4.0, bây giờ hoặc không bao giờ]

Trước những khó khăn và thách thức, tư lệnh ngành kế hoạch và đầu tư khẳng định, toàn ngành sẽ phát huy bản lĩnh, trí tuệ, giữ vững quyết tâm, lòng kiên trì, sự nỗ lực để bước tiếp những bước vững chắc trong những tháng cuối năm 2019. Ngành sẽ nắm bắt cơ hội và tạo ra cơ hội mới, chủ động, linh hoạt, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tăng cường tiềm lực kinh tế trong nước để đứng vững trước những thay đổi của thế giới và phát triển nhanh, bền vững.

Tại hội nghị tập trung thảo luận 10 chủ đề, gồm công tác xây dựng thể chế, pháp luật; công tác kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp; liên kết vùng; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; công tác thống kê; công tác xây dựng Chiến lược và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội phục vụ Đại hội Đảng lần thứ 13; triển khai các nội dung liên quan đến cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và các công tác khác.

Sau Hội nghị này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ ban hành Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung triển khai thực hiện trong sáu tháng cuối năm của ngành kế hoạch đầu tư và thống kê./.

Thúy Hiền (TTXVN/Vietnam+)