Cà Mau đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống chính trị

Việc chuyển đổi số hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững; bảo đảm an toàn thông tin mạng là ưu tiên hàng đầu, là nhiệm vụ không thể tách rời.
Cà Mau đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống chính trị ảnh 1Chuyên viên Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau hướng dẫn người dân cách thức giao dịch và kiểm tra ngay trên điện thoại di động. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau vừa ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu chung đến năm 2025, Cà Mau phấn đấu là tỉnh cơ bản hoàn thành số hóa các lĩnh vực kinh tế-xã hội; đến năm 2030 sẽ số hóa toàn diện các lĩnh vực, kinh tế số thành lợi thế cạnh tranh, chiếm 20% GRDP của tỉnh và phấn đấu trở thành một trong những tỉnh, thành phố chuyển đổi số thành công của cả nước.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu trong hệ thống chính trị mạnh dạn thay đổi nhận thức, đổi mới tư duy về quản lý kinh tế, quản lý xã hội và có cách tiếp cận mới, sáng tạo, mạnh dạn thí điểm đối với những vấn đề thực tiễn đặt ra, tránh biểu hiện chủ quan, nóng vội, không sát với thực tiễn...

[Tỉnh Cà Mau tạo điểm nhấn trong phát triển kinh tế ban đêm]

Đồng thời thực hiện đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền về sự cần thiết, tính cấp bách phải chuyển đổi số, gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh để tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong chuyển đổi số ở tỉnh Cà Mau đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền phải xem chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để tập trung chỉ đạo; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức luôn là người đi đầu, gương mẫu trong chuyển đổi số, tạo sự hưởng ứng mạnh mẽ, chuyển đổi nhận thức căn bản của người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội về chuyển đổi số.

Điều quan trọng là việc chuyển đổi số hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững; bảo đảm an toàn thông tin mạng là ưu tiên hàng đầu, là nhiệm vụ không thể tách rời trong quá trình chuyển đổi số.

Ngoài ra, các nền tảng số khi xây dựng, triển khai trên địa bàn tỉnh phải được xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo quy định.

Tỉnh ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số; lựa chọn những dự án, công trình trọng điểm, có tính nền tảng đưa vào danh mục đầu tư công của tỉnh.

Tỉnh Cà Mau triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản có liên quan đến chuyển đổi số.

Cụ thể là tỉnh đã ban hành các văn bản cụ thể hóa, tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số theo ngành, lĩnh vực, bước đầu đạt được kết quả tích cực.

Nhờ đó, hạ tầng mạng viễn thông được phủ rộng từ tỉnh đến cơ sở; hệ thống quản lý văn bản và điều hành đã kết nối, liên thông 3 cấp và kết nối với Trung ương.

100% cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh đã triển khai Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử, phục vụ cho việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 và kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Bên cạnh đó, các ứng dụng triển khai trên nền tảng di động phục vụ tổ chức, người dân, doanh nghiệp bước đầu được xây dựng đưa vào vận hành như ứng dụng chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau (CaMau-G), chữ ký số, phòng họp trực tuyến.../.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục