Cac Dang, to chuc va ban be quoc te gui dien mung Dai hoi XIII hinh anh 1Các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội, sáng 26/1. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 26/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Đại hội vui mừng, phấn khởi nhận được thư, điện chúc mừng của nhiều chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi đến Đại hội XIII, một sự kiện trọng đại của Đảng ta, của đất nước ta, dân tộc ta, bày tỏ tình cảm hữu nghị, hợp tác với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với Đại hội.

TTXVN trân trọng giới thiệu Danh sách các Đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi điện mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung Điện mừng của các Đảng Cộng sản cầm quyền và các Đảng cầm quyền ở các nước láng giềng, bạn bè truyền thống.

DANH SÁCH CÁC ĐẢNG, TỔ CHỨC VÀ BẠN BÈ QUỐC TẾ GỬI ĐIỆN MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Trong những ngày toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chào đón sự kiện chính trị trọng đại - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế liên tục gửi thư, điện chúc mừng Đại hội, bày tỏ tình cảm hữu nghị, hợp tác với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với Đại hội.

Tính đến ngày 22/1/2021, Đại hội chúng ta nhận được 215 điện mừng từ 105 đảng, 4 tổ chức khu vực và quốc tế, 76 tổ chức hữu nghị, 15 đoàn ngoại giao và 15 cá nhân đến từ 79 nước.

Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với công cuộc Đổi mới của nhân dân Việt Nam do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; và cũng là biểu hiện sinh động của quan hệ ngày càng sâu sắc giữa Đảng ta với các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế.

I. 5 điện mừng của các đảng cộng sản cầm quyền và đảng cầm quyền ở các nước láng giềng và các nước bạn bè truyền thống, gồm:

1. Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

2. Đảng Cộng sản Trung Quốc

3. Đảng Nhân dân Campuchia

4. Đảng Cộng sản Cuba

5. Đảng Lao động Triều Tiên

II. 25 điện mừng từ các nước châu Á và châu Đại Dương, gồm:

1. Đảng Armenia Thịnh vượng (Armenia)
2. Đảng Azerbaijan mới (Azerbaijan)
3. Đảng Cộng sản Ấn Độ (Ấn Độ)
4. Đảng Cộng sản Ấn Độ Mácxít (Ấn Độ)
5. Đảng Nhân dân Ấn Độ (Ấn Độ)
6. Khối tiến lên Toàn Ấn (Ấn Độ)
7. Đảng Cộng sản Bangladesh (Bangladesh)
8. Đảng Liên đoàn Nhân dân Bangladesh (Bangladesh)
9. Đảng Nhân dân Kazakhstan (Kazakhstan)
10. Đảng FUNCINPEC (Campuchia)
11. Đảng Dân chủ Đồng hành Hàn Quốc (Hàn Quốc)
12. Đảng Dân chủ Đấu tranh Indonesia (Indonesia)
13. Đảng Xã hội chủ nghĩa Malaysia (Malaysia)
14. Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ Myanmar (Myanmar)
15. Đảng Nhân dân Mông Cổ (Mông Cổ)
16. Đảng Cộng sản Nhật Bản (Nhật Bản)
17. Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (Nhật Bản)
18. Đảng Công Minh (Nhật Bản)
19. Đảng Cộng sản New Zealand (New Zealand)
20. Đảng Cộng sản Australia (Australia)
21. Đảng Cộng sản Pakistan (Pakistan)
22. Đảng Dân chủ Thái Lan (Thái Lan)
23. Đảng Hành động Nhân dân Singapore (Singapore)
24. Đảng Cộng sản Sri Lanka (Sri Lanka)
25. Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào (Lào)

III. 33 điện mừng từ các nước châu Âu, gồm:

1. Đảng Cộng sản Ireland (Ireland)
2. Đảng Cộng sản Anh (Anh)
3. Đảng Lao động Áo (Áo)
4. Đảng Cộng sản Belarus (Belarus)
5. Đảng Lao động Bỉ (Bỉ)
6. Đảng Xã hội chủ nghĩa Bulgaria (Bulgaria)
7. Đảng Cộng sản Đan Mạch (Đan Mạch)
8. Đảng Cộng sản Đức (Đức)
9. Đảng Dân chủ Xã hội Đức (Đức)
10. Đảng Công nhân Hungary (Hungary)
11. Đảng Liên minh Công dân Hungary (Hungary)
12. Đảng Cộng sản Hy Lạp (Hy Lạp)
13. Đảng Cộng sản Italy (Italy)
14. Đảng Dân chủ Italy (Italy)
15. Đảng Tái lập Cộng sản Italy (Italy)
16. Đảng cánh tả Luxembourg (Luxembourg)
17. Đảng Xã hội Moldova (Moldova)
18. Đảng Cộng sản Na Uy (Na Uy)
19. Đảng bộ St. Petersburg của Đảng nước Nga Thống nhất (Nga)
20. Đảng Chính trị nước Nga công bằng (Nga)
21. Đảng Cộng sản Liên bang Nga (Nga)
22. Đảng Nước Nga Thống nhất (Nga)
23. Đảng Cộng sản Pháp (Pháp)
24. Đảng Xã hội Dân chủ Romania (Romania)
25. Đảng Cộng sản Séc và Moravia (Séc)
26. Đảng Cộng sản các dân tộc Tây Ban Nha (Tây Ban Nha)
27. Đảng Cộng sản Catalonia (Tây Ban Nha)
28. Đảng Cộng sản Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ)
29. Đảng Cộng sản Thụy Điển (Thụy Điển)
30. Đảng Cộng sản Thụy Sĩ (Thụy Sĩ)
31. Đảng Lao động Thụy Sĩ (Thụy Sĩ)
32. Đảng Cộng sản Ukraine (Ukraine)
33. Đảng Cộng sản Slovakia (Slovakia)

IV. 31 điện mừng từ các nước châu Mỹ, gồm :

1. Đảng Cộng sản Argentina (Argentina)
2. Đảng Cộng sản Argentina mới (Argentina)
3. Đảng Đề xuất Cộng hòa Argentina (Argentina)
4. Đảng Xã hội Argentina (Argentina)
5. Phong trào Tự do miền Nam Argentina (Argentina)
6. Đảng Mặt trận Rộng lớn (Argentina)
7. Đảng Cộng sản Brazil (Brazil)
8. Đảng Lao động Brazil (Brazil)
9. Đảng Cộng sản Mác-xít Lêninnít Canada (Canada)
10. Đảng Cộng sản Canada (Canada)
11. Đảng Tiền phong nhân dân Costa Rica (Costa Rica)
12. Đảng Giải phóng Dominicana (Dominicana)
13. Đảng Lực lượng cách mạng Dominicana (Dominicana)
14. Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất Cộng hòa Dominicana (Dominicana)
15. Đảng Phong trào Tổ quốc cho tất cả (Dominicana)
16. Liên đoàn Công đoàn Đoàn kết Quốc gia (Dominicana)
17. Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Pha-ra-bun-đô Mác-ti (El Salvador)
18. Đảng Xã hội chủ nghĩa Haiti (Haiti)
19. Đảng Thống nhất Dân chủ Honduras (Honduras)
20. Đảng Cộng sản Mexico (Mexico)
21. Đảng Nhân dân Xã hội chủ nghĩa (Mexico)
22. Đảng Nhân dân Xã hội chủ nghĩa Mexico (PPSM) (Mexico)
23. Đảng Công nhân thế giới (Mỹ)
24. Đảng Cộng sản Mỹ (Mỹ)
25. Đảng Cộng sản Peru Tổ quốc đỏ (Peru)
26. Đảng Cộng sản Peru (Peru)
27. Đảng Nhân văn Peru (Peru)
28. Đảng Cộng sản Uruguay (Uruguay)
29. Đảng Cộng sản Venezuela (Venezuela)
30. Đảng Phong trào Tuyển cử Nhân dân Venezuela (Venezuela)
31. Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (Venezuela)

V. 11 điện mừng từ các nước Trung Đông-châu Phi, gồm:

1. Đảng Liên minh nhân dân Xã hội chủ nghĩa Ai Cập (Ai Cập)
2. Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola (Angola)
3. Mặt trận Giải phóng Dân tộc Algeria (Algeria)
4. Đảng Cộng sản Jordan (Jordan)
5. Đảng Licút (Israel)
6. Đảng Đại hội Độc lập Madagascar (Madagascar)
7. Đảng Công lý và phát triển Maroc (Maroc)
8. Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (FRELIMO) (Mozambique)
9. Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine (Palestine)
10. Đảng Độc lập và Lao động Senegal (Senegal)
11. Mặt trận Nhân dân Giải phóng Tây Sahara

VI. 4 điện mừng từ các tổ chức quốc tế, gồm:

1. Diễn đàn Phụ nữ châu Âu-Mỹ La tinh
2. Diễn đàn Xao Paolô
3. Hội nghị quốc tế các chính đảng châu Á (ICAPP)
4. Liên minh Quốc tế chống đế quốc

VII. 76 điện mừng của các tổ chức chính trị, tổ chức hữu nghị, tổ chức nhân dân, gồm:

1. Viện Văn hóa Argentina-Việt Nam
2. Tổ chức Đoàn kết Nhân dân Á-Phi
3. Hội Hữu nghị và hợp tác văn hóa Ấn Độ
4. Liên minh Hợp tác xã châu Á-Thái Bình Dương
5. Tổ chức hòa bình và đoàn kết toàn Ấn Độ
6. Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ-Việt Nam
7. Đoàn Thanh niên Cộng sản Anh
8. Đoàn Thanh niên Cộng sản Bangladesh
9. Hội Hữu nghị và giao lưu Văn hóa Belarus-Việt Nam
10. Tổ chức xã hội cộng hòa Bạch Nga (Belarus)
11. Đoàn Thanh niên Cộng sản Brazil
12. Câu lạc bộ các nhà báo Campuchia
13. Hội Cựu chiến binh Campuchia
14. Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia
15. Hội Phụ nữ Campuchia 
16. Liên hiệp Công đoàn Campuchia 
17. Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia 
18. Tổ chức thanh niên Đảng Nhân dân Campuchia 
19. Hội Đan Mạch-Việt Nam
20. Hiệp hội Kinh tế và Văn hóa Hàn-Việt
21. Hội đồng Kinh tế-Xã hội-Lao động Hàn Quốc
22. Hội Nhà báo Hàn Quốc
23. Liên đoàn quốc gia Hợp tác xã nông nghiệp Hàn Quốc
24. Liên đoàn thanh niên dân chủ thế giới
25. Hội đồng Hòa bình thế giới (WPC)
26. Liên hiệp Công đoàn Thế giới
27. Hội Italy-Việt Nam vùng Ligurê
28. Hội Toàn quốc Italy-Việt Nam
29. Ngôi nhà thơ Como Italy
30. Đoàn Thanh niên Dân chủ Nhân dân Cách mạng Lào
31. Hiệp hội Cựu chiến binh Lào
32. Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào
33. Hội Nhà báo Lào
34. Hiệu trưởng Trường Thực nghiệm Quốc gia số 14 mang tên Hồ Chí Minh (Mông Cổ)
35. Dự án 2 phía (Mỹ)
36. Hiệp hội Luật sư Dân chủ Quốc tế (Mỹ)
37. Phong trào 12/12 (Mỹ)
38. Quỹ Monthly Review (Mỹ)
39. Tổ chức con đường giải phóng (Mỹ)
40. Hội đồng Hòa bình và Đoàn kết Nê-pan
41. Đoàn Thanh niên Cộng sản Lenin (Nga)
42. Hội Cựu chiến binh Nga tham gia chiến đấu tại Việt Nam
43. Hội Quốc tế Quỹ Hòa bình Nga
44. Hội đồng Hòa bình hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam
45. Hội Hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam tỉnh Ibaraki (Nhật Bản)
46. Liên đoàn Hợp tác xã Nông nghiệp Nhật Bản
47. Ủy ban Đoàn kết Á-Phi-Mỹ Latinh (Nhật Bản)
48. Liên đoàn Sinh viên Peru
49. Hiệp hội các Doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam
50. Tạp chí Văn hóa Romania 
51. Công đoàn Gỗ và Xây dựng quốc tế (Síp)
52. Đoàn Thanh niên Cộng sản Tây Ban Nha
53. Liên đoàn báo chí Thái Lan-Hội Nhà báo Thái Lan
54. Đoàn Thanh niên Cộng sản Thụy Sĩ
55. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hội chủ nghĩa Triều Tiên
56. Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc
57. Hội Liên hiệp Phụ nữ toàn Trung Quốc
58. Hội Nhà báo toàn Trung Quốc
59. Tổng Công hội Trung Quốc
60. Hội Cựu Chiến binh Ukraine
61. Cựu binh Lực lượng vũ trang giải phóng quốc gia Venezuela
62. Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam
63. Hội hữu nghị Canada-Việt Nam
64. Hội hữu nghị Đức-Việt
65. Hội hữu nghị Hungary-Việt Nam
66. Hội hữu nghị Indonesia-Việt Nam
67. Hội hữu nghị Italy-Việt Nam vùng Vênêtô
68. Hội hữu nghị Lào-Việt
69. Hội hữu nghị Myanmar-Việt Nam
70. Hội hữu nghị Mông Cổ-Việt Nam
71. Hội hữu nghị Nga-Việt
72. Hội hữu nghị New Zealand-Việt Nam
73. Hội hữu nghị Australia-Việt Nam
74. Hội hữu nghị Philippines-Việt Nam
75. Hội hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam
76. Hội hữu nghị Uzbekistan-Việt Nam

VIII. 15 điện mừng từ các đoàn ngoại giao tại Việt Nam, gồm :

Các Đại sứ quán: Saudi Arabia, Argentina, Ai Cập, Algeria, Campuchia, Kuwait, Iran, Israel, Lào, Maroc, Mexico, Nam Phi, Nigeria, Oman và điện của Đại sứ Colombia.

IX. 15 thư, điện của các cá nhân, gồm:

1. Nguyên Tổng thống Argentina Môrixiô Mắccờri
2. Đại Tăng thống Campuchia Tép Vông
3. Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Turin
4. Tổng thống Nhà nước Israel Reuven Rivlin
5. Nhà hoạt động hòa bình Giuđi Gămbô Anbớt và Athơ Ếchxtanh
6. Nhà hoạt động vì hòa bình Phờranh Gioóc
7. Nhà hoạt động xã hội Cathi Đặng
8. Nhà hoạt động xã hội Merle E.Ratner và Ngô Thanh Nhàn
9. Nhà hoạt động xã hội Lêanna Nốpbờlê và Hâulít Xtêoát
10. Những nhà hoạt động xã hội người Philippines tại Mỹ
11. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại St. Petersburg A.Đ.Grigoriép
12. Thống đốc Thành phố St. Petersburg (Nga)
13. Nguyên Đại sứ Panama tại Việt Nam Xeviô S. Xamuđiô
14. Cố vấn đối ngoại Đảng Cộng sản Peru - Tổ quốc Đỏ Tani Aríttiđết Vale
15. Nguyên Đại sứ Venezuela tại Việt Nam Hôrơhề Rôđôn Utêcaghi.

B. NỘI DUNG ĐIỆN MỪNG CỦA CÁC ĐẢNG CỘNG SẢN CẦM QUYỀN VÀ CÁC ĐẢNG CẦM QUYỀN Ở CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG, BẠN BÈ TRUYỀN THỐNG.

1. Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào viết:

Thưa các đồng chí,

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, thay mặt Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, chúng tôi trân trọng gửi đến Đại hội và qua Đại hội đến toàn thể đảng viên và nhân dân Việt Nam những tình cảm đồng chí anh em thân thiết và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Chúng tôi đánh giá cao những thắng lợi vẻ vang và thành tựu to lớn quan trọng, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam anh em đã giành được trong thời kỳ đấu tranh cứu nước giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, dưới sự lãnh đạo tài tình, đúng đắn và sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới trong 35 năm qua và thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, góp phần làm cho Việt Nam giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức cao; vai trò, vị thế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường khu vực và quốc tế.

Đặc biệt, trong thời gian gần đây, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã rất thành công trong việc phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn phòng chống, kiểm soát đại dịch COVID-19, cũng như thiên tai nặng nề liên tục xảy ra và đã được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Những thành tựu nêu trên một lần nữa khẳng định sự lãnh đạo tài tình, đúng đắn và sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa thể hiện sự quyết tâm nỗ lực của Đảng, Nhà nước, sự vươn lên bằng nguồn sức mạnh đoàn kết thống nhất của toàn dân tộc nhằm đạt mục tiêu đất nước vững mạnh, nhân dân hạnh phúc, dân chủ, công bằng và văn minh. Những thành tựu đó là nguồn cổ vũ mạnh mẽ đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào.

Đại hội Đảng toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam lần này là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, là dấu mốc phát triển mạnh mẽ của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới theo hướng đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, thông qua việc tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại; đẩy mạnh công cuộc đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước, bảo vệ vững chắc tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 Việt Nam trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Với tư cách là Đảng có chung cội nguồn, cùng chung lý tưởng, chúng tôi khẳng định mặc dù tình hình khu vực và thế giới diễn biến thế nào, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam bảo vệ, giữ gìn vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu gây dựng, dày công vun đắp trong nhiều thập kỷ và bởi sự hy sinh của biết bao xương máu các thế hệ lãnh đạo, chiến sỹ cách mạng của nhân dân hai nước, và đã trở thành tài sản vô giá, là quy luật tồn tại và phát triển của hai dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng ở mỗi nước ngày càng đơm hoa kết trái và hiệu quả hơn, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

Nhân dịp trọng đại này, một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn và bày tỏ biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sự giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa, có hiệu quả và kịp thời trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước của chúng tôi ngày nay.

Chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rực rỡ. 

Chúng tôi xin gửi đến Đảng Cộng sản Việt Nam lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập.

Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

2. Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc viết:

Nhân dịp Đảng Cộng sản Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, thay mặt Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc xin gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam lời chúc mừng nồng nhiệt, đồng thời qua Đại hội gửi tới toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và toàn thể nhân dân Việt Nam lời thăm hỏi chân thành!

Kể từ Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu đã chú trọng tăng cường công tác xây dựng Đảng, dẫn dắt nhân dân Việt Nam đạt được nhiều thành tựu trong thúc đẩy sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới. Đứng trước tác động của dịch COVID-19, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát huy vai trò lãnh đạo kiên cường, phòng chống dịch bệnh hiệu quả, duy trì tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống của người dân, thể hiện ưu thế của chế độ xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi thực sự cảm thấy vui mừng vì điều này.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam là Đại hội quan trọng liên quan đến sự phát triển trên các lĩnh vực của Đảng và Nhà nước Việt Nam, là sự kiện lớn trong đời sống chính trị của Đảng và nhân dân Việt Nam. Đại hội mang ý nghĩa quan trọng, sẽ xác định mục tiêu phát triển đất nước và kế hoạch thực hiện đến dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 100 năm thành lập nước Việt Nam, mở ra chặng đường mới xây dựng đất nước Việt Nam hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa.

[Truyền thông quốc tế đưa tin về lễ khai mạc Đại hội XIII của Đảng]

Đảng và Chính phủ Trung Quốc coi trọng cao độ việc phát triển quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Trung Quốc và Việt Nam, sẵn sàng cùng phía Việt Nam kế thừa và phát huy tình hữu nghị truyền thống đã được các thế hệ lãnh đạo hai nước đích thân gây dựng và dày công vun đắp theo phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, quán triệt thực hiện nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước đã đạt được, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam không ngừng giành được bước phát triển mới, đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho hai nước và nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển phồn vinh của khu vực.

Chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp.

3. Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia viết:

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia nhiệt liệt chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra vào cuối tháng 1 năm 2021.

Đảng Nhân dân Campuchia chân thành đánh giá cao và khâm phục đối với những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã giành được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam do Ngài Nguyễn Phú Trọng đứng đầu. Đặc biệt là việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã làm cho đất nước Việt Nam phát triển toàn diện, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

Cac Dang, to chuc va ban be quoc te gui dien mung Dai hoi XIII hinh anh 2Các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Chúng tôi rất vui mừng về sự phát triển, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước chúng ta ngày càng được củng cố và phát huy sâu rộng trên tinh thần láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.

Nhân dịp trọng đại này, chúng tôi xin chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rực rỡ.

Chúc mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước chúng ta ngày càng phát triển tốt đẹp.

4. Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba viết:

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba (PCC) xin gửi tới các đồng chí những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất; chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam anh em thành công tốt đẹp. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng các văn kiện và nghị quyết được thông qua tại Đại hội sẽ góp phần củng cố hơn nữa công cuộc xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa phát triển của Việt Nam.

Thấm nhuần những lời dạy của Tổng Tư lệnh Fidel Castro, chúng tôi luôn ghi nhận và đánh giá rất cao về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (PCV), luôn đúng đắn, sáng suốt lãnh đạo nhân dân Việt Nam anh em anh hùng, với trí tuệ và sự kiên định, đương đầu với những khó khăn, thách thức to lớn nhất, tiến bước trên con đường thắng lợi.

Trong năm 2021 này, hai nước chúng ta sẽ kỷ niệm 55 năm cuộc gặp lịch sử giữa đồng chí Đại tướng Ra-un Cát-xtơ-rô Rút với Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc gặp trong vòng tay thân ái này đã củng cố những tình cảm đặc biệt, gắn kết hai Đảng, hai nước chúng ta và đang tiếp tục được truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Nhân dịp này, chúng tôi cũng xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới Đảng Cộng sản Việt Nam về sự ủng hộ trước sau như một, đặc biệt trong cuộc đấu tranh chống bao vây cấm vận, cũng như về những cam kết tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và anh em mẫu mực giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam-Cuba.

5. Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên viết:

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên nhiệt liệt chúc mừng Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và thông qua Đại hội, gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chúng tôi tin tưởng rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII là dấu mốc quan trọng trong cuộc đấu tranh nhằm tăng cường củng cố Đảng và xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh và phồn vinh.

Chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp và đạt nhiều thành quả to lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)