[Photo] Hàng trăm phóng viên tác nghiệp ở phiên khai mạc ĐH Đảng XIII

Sáng 26/1/2021, gần 500 phóng viên trong nước và quốc tế đã tham dự, đưa tin trực tiếp phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).
[Photo] Hàng trăm phóng viên tác nghiệp ở phiên khai mạc ĐH Đảng XIII ảnh 1Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hàng trăm phóng viên tác nghiệp ở phiên khai mạc ĐH Đảng XIII ảnh 2 Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hàng trăm phóng viên tác nghiệp ở phiên khai mạc ĐH Đảng XIII ảnh 3Phóng viên Truyền hình Công an nhân dân cùng các đồng nghiệp tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hàng trăm phóng viên tác nghiệp ở phiên khai mạc ĐH Đảng XIII ảnh 4Phóng viên cơ quan báo chí trong nước tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hàng trăm phóng viên tác nghiệp ở phiên khai mạc ĐH Đảng XIII ảnh 5Phóng viên báo chí quốc tế tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hàng trăm phóng viên tác nghiệp ở phiên khai mạc ĐH Đảng XIII ảnh 6Phóng viên báo chí quốc tế tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hàng trăm phóng viên tác nghiệp ở phiên khai mạc ĐH Đảng XIII ảnh 7Phóng viên báo chí quốc tế tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hàng trăm phóng viên tác nghiệp ở phiên khai mạc ĐH Đảng XIII ảnh 8Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hàng trăm phóng viên tác nghiệp ở phiên khai mạc ĐH Đảng XIII ảnh 9Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hàng trăm phóng viên tác nghiệp ở phiên khai mạc ĐH Đảng XIII ảnh 10Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Hàng trăm phóng viên tác nghiệp ở phiên khai mạc ĐH Đảng XIII ảnh 11Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục