Các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Từ ngày 19-21/4, diễn ra các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) năm 2019, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam ở Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.
(TTXVN/Vietnam+)