Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe.

Để đáp ứng nội dung sửa đổi một số điều Thông tư 38/2019 của Bộ Giao thông Vận tải về đào tạo, sát hạch, Tổng cục Đường bộ yêu cầu các trung tâm sát hạch phải lắp đặt và kết nối hệ thống camera giám sát tại phòng sát hạch lý thuyết và trên sân sát hạch về Tổng cục trước ngày 25/12/2019 theo hướng dẫn.

Mặt khác, các đơn vị sát hạch tổ chức lưu trữ dữ liệu giám sát phòng sát hạch lý thuyết, dữ liệu giám sát sân sát hạch, kết quả sát hạch lý thuyết, trong hình và trên đường theo quy định; lắp đặt camera giám sát quá trình sát hạch lái xe trong hình các hạng F và lưu trữ dữ liệu tại trung tâm sát hạch trong thời gian tối thiểu 2 năm.

Đối với cơ quan, bộ phận liên quan đến công tác sát hạch, Tổng cục Đường bộ yêu cầu tăng cường kiểm tra đột xuất công tác đào tạo, sát hạch lái xe để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm; thường xuyên theo dõi, kiểm tra dữ liệu giám sát phòng sát hạch lý thuyết để kịp thời phát hiện, xử lý sát hạch viên vi phạm cơ chế; lập biên bản hủy bỏ kết quả sát hạch và xử lý học viên cố tình sử dụng điện thoại trong quá trình sát hạch.

[Siết chặt đào tạo và sát hạch bằng lái xe: 'Tấm khiên' chống gian lận?]

Các trung tâm sát hạch lái xe bố trí tủ đựng đồ cá nhân cho học viên trong quá trình sát hạch; tổ chức đào tạo lý thuyết, thực hành lái xe theo đúng nội dung, chương trình và thời gian đào tạo; tổ chức kiểm tra hết môn, kiểm tra cấp chứng chỉ và lưu trữ hồ sơ đào tạo theo đúng quy định; yêu cầu học viên tự khai đầy đủ thông tin, ký và ghi rõ họ, tên trong tờ đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe để phát hiện học viên không biết chữ tham gia học và sát hạch lái xe.

Về công tác cấp, đổi và quản lý giấy phép lái xe, Tổng cục Đường bộ yêu cầu Sở Giao thông Vận tải địa phương chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và xử lý hồ sơ đổi giấy phép lái xe thực hiện tra cứu cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe để kịp thời phát hiện các trường hợp giấy phép lái xe bị tước quyền sử dụng nhưng giả khai báo mất để xin cấp lại hoặc các trường hợp sử dụng giấy phép lái xe không hợp lệ, giấy phép lái xe đã khai báo mất để đổi giấy phép lái xe.

Tổng cục Đường bộ cũng đề nghị Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành chỉ đạo bộ phận liên quan kiểm tra, xác minh việc học tập, công tác ở nước ngoài của người Việt Nam để kịp thời ngăn chặn các trường hợp sử dụng giấy phép lái xe nước ngoài không hợp lệ đổi bằng lái như kiểm tra tính phù hợp giữa thời gian cấp giấy phép lái xe ở nước ngoài với thời gian cấp thị thực xuất nhập cảnh trên hộ chiếu tại quốc gia cấp bằng lái./.

Việt Hùng (Vietnam+)