Sau cuộc họp các quan chức cấp cao ngày 26/9, thủ lĩnh đảng đối lập Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) Sam Rainsy nói rẳng đảng của ông sẽ tìm cách nối lại các cuộc đàm phán với đảng cầm quyền Nhân dân Campuchia (CPP) và có khả năng tham gia Quốc hội.

Quyết định trên trái ngược với tuyên bố của ông Sam Rainsy đưa ra tại cuộc họp báo ngày 25/9 vừa qua rằng đảng đối lập sẽ tổ chức “biểu tình toàn quốc” đế phản đối cái mà họi gọi là chính phủ bất hợp pháp đã được thành lập sau cuộc “đảo chính Hiến pháp” với việc Quốc hội mới vẫn họp phiên đầu tiên bất chấp sự tẩy chay của đối lập và cho rằng CNRP sẽ mạnh hơn nếu vẫn ở ngoài Quốc hội.

“Tôi chỉ muốn nói rằng chúng tôi sẽ xem xét việc nhận lại các ghế Quốc hội thuộc về CNRP sau khi tổ chức các cuộc đàm phán với CPP,” nhật báo The Phnom Penh Pots ngày 27/9 trích thuật lời ông Sam Rainsy.

“Trong các cuộc đàm phán này, chúng tôi sẽ đòi hỏi những cải cách ngay lập tức mà không cần chờ đợi thời gian và tiền bạc,” ông Sam Rainsy nói thêm.

Ông Sam Rainsy cho biết đảng của ông đã đề ra 10 yêu cầu mà đòi hỏi đầu tiên vẫn là điều tra và đánh giá lại những sai phạm bầu cử và những yêu cầu quan trọng khác bao gồm chấm dứt phá rừng và sang nhượng đất bất hợp pháp.

Những vấn đề này cũng đã được đề cập đến trong chiến lược 5 năm của Chính phủ Hoàng gia Campuchia do Thủ tướng Hun Sen công bố tại phiên họp nội các đầu tiên vào ngày 25/9 vừa qua.

Đáp lại đe dọa của ông Hun Sen rằng ông sẽ công bố nội dung các cuộc hội đàm ngày 16, 17/9 vừa qua mà theo ông Hun Sen đối lập đã đòi hỏi ghế Chủ tịch Quốc hội, ông Sam Rainsy nói rằng ông sẽ rất thoải mái nếu các nội dung được “công bố toàn văn.”

“Nếu nội dung được công bố toàn văn sẽ cho thẩy một cách minh bạch rằng chúng tôi không đòi hỏi các vị trí trong Chính phủ mà chỉ muốn chia sẻ quyền lực trong Quốc hội, đó là lập trường không cần phải bí mật,” ông Sam Rainsy nói.

Thủ lĩnh đối lập nói tiếp “CNRP sẽ rất hoan nghênh nếu các cuộc đàm phán tiếp theo được phát thanh và phát hình toàn quốc. Nếu chúng tôi có bất kỳ vị trí nào, đó chỉ nhằm bảo đảm thực hiện các cải cách. Điều quan trọng nhất là trước hết phải cải cách chính mình.”

Sau cuộc họp đầu tiên của Quốc hội ngày 23/9 vừa qua, dù không có sự tham dự của các Nghị sĩ đối lập, Thủ tướng Hun Sen vẫn nói “cánh cửa vẫn mở để nối lại các cuộc đàm phán” với đảng đối lập.

Nhiều nhà phân tích ở Phnom Penh cho rằng việc thay đổi lập trường của CNRP là một dấu hiệu tốt, cần phải ưu tiên những lợi ích của nhân dân, trước khi nghĩ đến quyền lợi riêng của các đảng.

Nhà phân tích chính trị Kem Ley nói “Tôi cho rằng sẽ là một điều tốt nếu họ bắt đầu các cuộc đàm phán vì một cuộc cải cách sâu rộng, không phải chỉ quan tâm đến kết quả bầu cử. Họ cần phải nghĩ đến tất cả những thách thức xảy ra hiện nay đối với Campuchia, từ nạn phá rừng, sang nhượng đất đai bất hợp pháp, tham nhũng đến nạn bè phái, gia đình trị cũng như chuẩn mực của một nền dịch vụ công./.