Ông Kem Sokha giữ chức Quyền Chủ tịch CNRP. (Nguồn: Reuters)

Ngày 2/4, Ban Chấp hành Trung ương đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đối lập tại Campuchia đã quyết định giữ nguyên Ban lãnh đạo mới của đảng, nhưng rút một khẩu hiệu trong chính sách tranh cử của đảng này đối với cuộc bầu cử Hội đồng xã phường vào tháng 6 tới.

Đây là quyết định được Ban Chấp hành Trung ương CNRP đưa ra sau cuộc họp chiều 2/4. Thông cáo của CNRP cùng ngày cho biết, phiên họp toàn thể của Ban Chấp hành Trung ương CNRP đã một lần nữa ủng hộ ông Kem Sokha thay ông Sam Rainsy giữ chức Chủ tịch đảng đến khi kết thúc nhiệm kỳ; ông Pol Hom, bà Mu Sochua và ông Eng Chhay Eang giữ chức Phó Chủ tịch đảng.

Thông cáo đồng thời khẳng định, việc ủng hộ và bầu chọn các cá nhân trên giữ vị trí lãnh đạo của CNRP là phù hợp với điều 47 mới trong điều lệ đảng được CNRP thông qua tại đại hội bất thường ngày 2/3.

Ban Chấp hành Trung ương CNRP cũng quyết định rút khẩu hiệu “Đổi xã trưởng phục vụ đảng bằng xã trưởng phục vụ dân” khỏi chính sách tranh cử 5 điểm của đảng này trong cuộc bầu cử Hội đồng xã phường.

Trước đó, ngày 2/3, CNRP đã tổ chức đại hội bất thường, sửa đổi điều 45 và 47 điều lệ của đảng; đồng thời bầu ông Kem Sokha, khi đó là Quyền Chủ tịch đảng, giữ chức Chủ tịch, thay ông Sam Rainsy vừa từ chức vào ngày 11/2 để tránh cho đảng này khỏi nguy cơ bị giải thể do Luật Chính đảng mới được thông qua; đồng thời bầu ông Pol Hom, bà Mu Sochua và ông Eng Chhay Eang giữ chức Phó Chủ tịch đảng.

Tuy nhiên, ngày 22/3, Bộ Nội vụ Campuchia ra văn bản thông báo, CNRP đã thực hiện sai điều lệ đảng khi tiến hành bầu chọn Ban lãnh đạo mới; đồng thời yêu cầu đảng này rút khẩu hiệu “Đổi xã trưởng phục vụ đảng bằng xã trưởng phục vụ dân” khỏi chính sách tranh cử của đảng trong cuộc bầu cử Hội đồng xã phường vào tháng 6 tới.

Ngày 29/3, đại diện Bộ Nội vụ Campuchia và CNRP đã có cuộc họp kín thảo luận về vấn đề trên nhưng không tìm được tiếng nói chung./.