Cần quan tâm đến việc quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ trẻ. Đó là mong muốn của đoàn viên thanh niên Kon Tum gửi gắm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Đại biểu Nguyễn Đức Tuy, Bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum, đại diện thế hệ trẻ Kon Tum dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI cho biết mong muốn trong Đại hội này có giải pháp đột phá để công tác cán bộ được quan tâm thích đáng trong nhiệm kỳ tới, đặc biệt là việc quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ trẻ.

Đảng và Nhà nước cần tạo môi trường thuận lợi để cán bộ trẻ có điều kiện học tập, cống hiến và trưởng thành; mạnh dạn giao cho họ những vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị, bên cạnh đó cần phải có sự quan tâm dìu dắt của thế hệ đi trước để cán bộ trẻ tự tin, vững bước trong tương lai.

Đoàn là nguồn cung cấp cho Đảng những cán bộ trẻ, do đó cần phải quyết liệt hơn trong việc trẻ hóa cán bộ; cần quan tâm đào tạo bài bản về lý luận chính trị, lý tưởng và chuyên môn nghiệp vụ để khi trưởng thành, các đoàn viên, thanh niên sẽ là nguồn cán bộ tốt cho Đảng.

Đại biểu Nguyễn Đức Tuy chia sẻ bên cạnh việc trẻ hóa đội ngũ đảng viên, anh rất quan tâm đến chương trình nâng cao chất lượng cán bộ đoàn thể ở cơ sở và chất lượng nguồn nhân lực phục vụ xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó là công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số.

Anh bày tỏ mong muốn Đại hội sẽ bàn bạc và đề ra những quyết sách để tạo sự chuyển biến rõ nét hơn về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực trẻ, đào tạo nhân lực tại chỗ, cũng như trong công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ.

Thời gian qua, công tác phát triển Đảng trong thanh niên vẫn chưa được quan tâm, thực hiện đúng mức. Anh mong Đại hội lần này sẽ đề ra những giải pháp nhằm tăng cường công tác phát triển đảng viên, nhất là trong học sinh, sinh viên và thanh niên nông thôn. Chính những lực lượng này là nguồn tạo nên sinh lực trẻ cho Đảng.

Bên cạnh đó, cần chăm lo hơn nữa đời sống tinh thần cho thanh niên. Chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nói chung và thanh niên nói riêng đã có những chuyển biến rõ nét, nhưng so sánh trên thực tế cho thấy, sự đầu tư trong lĩnh vực văn hóa, xã hội chưa tương xứng với sự phát triển kinh tế.

Đại biểu Đức Tuy mong Đảng sẽ có những quyết sách sáng suốt, sử dụng hợp lý thành tựu trong kinh tế để đầu tư, chăm lo cho đời sống an sinh, đặc biệt là đời sống của thanh niên, tính toán quy hoạch, đầu tư cho các thiết chế văn hóa, khu vui chơi giải trí phục vụ nhân dân, đặc biệt cho thế hệ trẻ.

Theo anh, cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên. Một trong những mối quan tâm lớn nhất của thanh niên là vấn đề học nghề, tìm kiếm việc làm, nhất là với thanh niên nông thôn, dân tộc thiểu số. Anh mong rằng tại Đại hội, các đại biểu sẽ có những đóng góp thiết thực và phù hợp, để có những quyết sách quan trọng trong việc hỗ trợ thanh niên học tập, được đào tạo nghề và giải quyết việc làm; cải tạo, nâng cấp hệ thống các trường dân tộc thiểu số...

"Thông qua các hoạt động này, chúng tôi sẽ có nền tảng vững chắc để cống hiến, khẳng định mình, phát huy sức trẻ, dám nghĩ dám làm trong quá trình lập thân lập nghiệp, làm giàu cho bản thân và xã hội," anh nói.

Đại biểu Nguyễn Đức Tuy cũng mong Đại hội lần này bàn và có định hướng, giải pháp lớn để đẩy mạnh phát triển các vùng có tính đặc thù, trong đó có Tây Nguyên. Cụ thể là đẩy mạnh hơn nữa đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội để ngày càng rút ngắn chênh lệch về mức sống giữa Tây Nguyên và đồng bằng, cũng như các khu vực trong toàn quốc.

Đối với Tây Nguyên, cần có chính sách thật sự ưu đãi để thu hút vốn đầu tư vào các ngành có thế mạnh trong khu vực như công nghiệp chế biến nông sản (cà phê, tiêu, sắn, cao su…) gắn với nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, phát triển du lịch sinh thái… nhằm giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ, hạn chế đến mức thấp nhất việc di chuyển lao động đến các thành phố lớn. Cần có giải pháp cơ bản để phát triển một nền nông nghiệp, nông thôn bền vững, giúp dân bám đất, bám làng, bám rừng để nâng cao đời sống, thoát nghèo một cách bền vững.

"Vấn đề giữ vững môi trường sinh thái là hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay, trong đó việc giữ được rừng là yếu tố cơ bản. Tôi mong rằng, trong Đại hội này cần bàn và có giải pháp thiết thực để nhân dân sống ở vùng rừng có cuộc sống no đủ và làm giàu từ rừng để họ yên tâm giữ rừng hiệu quả. Đó cũng là mong mỏi của đông đảo các đoàn viên thanh niên tỉnh Kon Tum gửi gắm đến Đại hội Đảng toàn quốc lần này," anh nói./.