Các biện pháp phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe hiệu quả, kịp thời có thể giúp giảm đáng kể số ca tử vong ở những bệnh có thể phòng tránh được.

Mới đây, một báo cáo y tế quốc gia hàng năm mới nhất của Canada cho biết số ca tử vong ở những bệnh có thể phòng tránh được đã giảm khoảng 50% trong hơn 30 năm qua.

Báo cáo của Viện nghiên cứu thông tin y tế Canada và Cục thống kê Canada cho thấy năm 1979 cứ 100.000 người thì có 373 người tử vong ở những bệnh có thể phòng ngừa được, trong khi con số này là 185 người vào năm 2008.

Đây là bản báo cáo đầu tiên khảo sát tỷ lệ tử vong ở những bệnh có thể tránh được.

Các chuyên gia nghiên cứu cho biết báo cáo có ảnh hưởng tích cực trong việc đánh giá công tác phòng ngừa bệnh tật và cải thiện các phương pháp chăm sóc sức khỏe, đồng thời đưa ra phương hướng để cải tiến hơn nữa hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe./.