Cảnh báo tình trạng lừa đảo tích hợp thông tin 'sổ đỏ' vào VNelD

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Huy Cường khẳng định hiện nay, Hà Nội chưa yêu cầu công dân thực hiện việc tích hợp thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ứng dụng VNelD.
Cảnh báo tình trạng lừa đảo tích hợp thông tin 'sổ đỏ' vào VNelD ảnh 1Hà Nội chưa yêu cầu công dân thực hiện việc tích hợp thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ứng dụng VNelD. (Nguồn: Vietnam+)

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, tình trạng mạo danh cán bộ Sở qua điện thoại và mạng xã hội để lừa đảo công dân thực hiện các thủ tục liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn tiếp diễn và có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của công dân.

Mới đây, ngày 9/9 và 16/9, có 7 công dân mang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và căn cước công dân đến Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội để làm thủ tục khai báo, tích hợp thông tin vào ứng dụng VNelD sau khi nhận được các cuộc điện thoại yêu cầu từ số máy lạ.

Trước vụ việc trên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Huy Cường khẳng định các cuộc gọi, tin nhắn có nội dung yêu cầu công dân thực hiện các thủ tục để cập nhật thông tin căn cước công dân, Chuyển đổi Số, tích hợp thông tin về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ứng dụng VNelD là không chính xác.

Hiện nay, Hà Nội chưa yêu cầu công dân thực hiện việc tích hợp thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ứng dụng VNelD.

[Hướng dẫn hai bước đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản VNeID]

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng nhận được phản ánh của cơ quan báo chí và công dân về việc người dân nhận được các cuộc gọi giới thiệu là nhân viên của Sở mời cập nhật thông tin căn cước công dân phục vụ Chuyển đổi Số và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 21/8/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có Công văn số 6382/STNMT-VP yêu cầu các đơn vị niêm yết công khai và chỉ sử dụng số điện thoại của cơ quan, đơn vị khi đề nghị công dân, tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính, góp phần ngăn chặn tình trạng các đối tượng xấu lợi dụng, giả danh cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đăng tải các tin, bài lên Cổng Thông tin Điện tử của đơn vị nhằm tuyên truyền, khuyến cáo người dân, tổ chức đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện thoại từ người lạ, tự xưng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở để thông báo, yêu cầu bổ sung, cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại hoặc yêu cầu đóng các khoản phi, lệ phí không xác định phục vụ Chuyển đổi Số và cấp Giấy chứng nhận.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội khẳng định Sở chỉ tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thông qua các hình thức như: tiếp nhận trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở, Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội và các Chi nhánh trực thuộc; tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích (nơi nhận theo địa chỉ của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở, Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội và các Chi nhánh trực thuộc); tiếp nhận trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công thành phố Hà Nội.

Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội và các Chi nhánh trực thuộc thực hiện niêm yết số điện thoại của cơ quan để tiếp nhận, hướng dẫn người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính; niêm yết công khai các hình thức, địa chỉ tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội công khai trên Cổng Thông tin Điện tử của Sở các hình thức tiếp nhận và địa chỉ tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở, Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội và các Chi nhánh trực thuộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục