Cảnh người dân Hà Nội thức xuyên đêm xếp hàng chờ lấy nước sạch

Vụ việc Viwasupco cung cấp nước dù biết có dầu đã tái hiện lại cảnh của 40 năm về trước khi có tới hàng trăm hộ dân kiên nhẫn xếp hàng xuyên đêm để chờ lấy nước sạch...
Sơn Bách - Minh Sơn (Vietnam+)