Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho rằng đối với Cao Bằng, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải gắn liền với nông nghiệp-nông thôn, tập trung phát triển công nghiệp khai khoáng, tiếp tục thay đổi bộ mặt nông thôn, giải quyết nhiều việc làm cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh, đồng thời tăng đóng góp cho Nhà nước.

Sáng 27/12, làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh trong khi dẫn đầu đoàn công tác của Tiểu ban Cương lĩnh và Báo cáo chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đến Cao Bằng nắm bắt tình hình thực tế phục vụ công tác xây dựng văn kiện Đại hội XI của Đảng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, đồng thời là Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực, cũng nhấn mạnh Cao Bằng phải xác định quyết tâm, ý chí chính trị vươn lên thoát nghèo, phải đổi mới tư duy, năng động sáng tạo.

Tỉnh cần quan tâm phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao trình độ cán bộ, chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững đường biên giới hòa bình, ổn định để phát triển.

Cùng với tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, làm tốt công tác xã hội, Cao Bằng cần chăm lo thật tốt công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là phát triển tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập, cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, mỗi cán bộ đảng viên phải gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức, giữ vững lòng tin của nhân dân với Đảng.
 
Giai đoạn 2006-2010, tỉnh miền núi này đã đạt những thành tựu đáng kể trong phát triển kinh tế-xã hội. Trong điều kiện khó khăn, GDP của Cao Bằng vẫn tăng bình quân 11%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tỷ trọng nông-lâm nghiệp giảm còn 38%; một số cơ sở công nghiệp đang được triển khai, mở ra hướng phát triển mới cho địa phương.

Cao Bằng cũng đã quan tâm xây dựng kết cấu hạ tầng, tích cực thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia, các chính sách xã hội; quan tâm công tác phát triển Đảng, xóa điểm trắng đảng viên, trẻ hóa cán bộ, phát huy vai trò của các đoàn thể, quyết liệt phòng chống tham nhũng.

Thực tế cho thấy đường lối đổi mới của Đảng đã đến từng bản làng, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, cải thiện rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Nhân dân Cao Bằng yên tâm, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Cao Bằng cần chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, làm sao phát huy dân chủ, trí tuệ, bàn bạc và xác định hướng phát triển đúng đắn trong tương lai, đưa Cao Bằng vươn lên thoát khỏi tỉnh nghèo, không thua kém các địa phương bạn.

Muốn vậy, theo Chủ tịch Quốc hội,  địa phương phải nhìn nhận rõ những tiềm năng, lợi thế, và những hạn chế, khó khăn của mình.

Cụ thể, lợi thế của Cao Bằng là có nhiều tài nguyên khoáng sản như sắt, mangan, bauxite, có điều kiện phát triển kinh tế cửa khẩu, du lịch, dịch vụ, nhân dân giàu truyền thống yêu nước cách mạng,.

Nhưng khó khăn ở đây là địa hình bị chia cắt mạnh, đất nông nghiệp hẹp, chỉ chiếm hơn 12% diện tích tự nhiên, lại phân tán, không thuận lợi cho sản xuất hàng hóa tập trung; 95% dân là người dân tộc thiểu số. Trong số 13 huyện, thị xã, Cao Bằng hiện còn 5 huyện thuộc diện nghèo nhất cả nước, với 138 xã đặc biệt khó khăn, 44 xã biên giới.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội đã ghi nhận những kiến nghị của Cao Bằng, tập trung vào các vấn đề nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở ở khu vực miền núi dân tộc, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tạo điều kiện cho địa phương chủ động trong các hoạt động xuất nhập khẩu, hợp tác với bên ngoài; triển khai có hiệu quả việc giúp đỡ các huyện nghèo.

Cũng trong chuyến thăm và làm việc tại Cao Bằng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tìm hiểu tình hình thực tế tại huyện Trùng Khánh, xã Phúc Sen (huyện Quảng Uyên); thăm một số mô hình kinh tế trên địa bàn./.

Nguyễn Thị Sự (Vietnam+)