Chậm thu hồi công nợ của Cấp thoát nước và phát triển đô thị Đắk Nông

Nhiều công văn, văn bản đốc thúc, yêu cầu thực hiện, báo cáo kết quả của các bên liên quan, nhưng số tiền hơn 40,5 tỷ đồng phải hoàn trả vào ngân sách nhà nước vẫn “bất động.”
Chậm thu hồi công nợ của Cấp thoát nước và phát triển đô thị Đắk Nông ảnh 1Trụ sở Công ty cổ phần cấp thoát nước và phát triển đô thị Đắk Nông tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Gần 2 năm từ thời điểm Kiểm toán Nhà nước Khu vực XII kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông thu hồi công nợ phải trả của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và phát triển đô thị Đắk Nông, đến nay mọi việc vẫn “dậm chân tại chỗ.”

Nhiều công văn, văn bản đốc thúc, yêu cầu thực hiện, báo cáo kết quả của các bên liên quan, nhưng số tiền hơn 40,5 tỷ đồng phải hoàn trả vào ngân sách nhà nước vẫn “bất động” và các bên vẫn bất nhất số liệu cũng như cách thức xử lý.

Theo thông báo kết quả kiểm toán (số 862/TB-TNNN) ngày 28/12/2018 của Kiểm toán Nhà nước về kết quả kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 của tỉnh Đắk Nông, Kiểm toán Nhà nước khu vực XII đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông thu hồi công nợ phải trả nhà nước đối với Công ty cổ phần Cấp nước và phát triển đô thị Đắk Nông hơn 40,5 tỷ đồng.

Sau khi nhận được kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, ngày 30/01/2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã có công văn (số 536/UBND-KTKH về việc triển khai thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017) gửi các sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã yêu cầu thực hiện nội dung các kiến nghị tại báo cáo kiểm toán.

[Bộ Xây dựng: Các doanh nghiệp 'con cưng' lỗ nặng sau cổ phần hóa]

Trong số đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thu hồi công nợ phải trả nhà nước đã cấp cho Công ty cổ phần Cấp nước và phát triển đô thị Đắk Nông thực hiện dự án cấp nước đô thị tỉnh Đắk Nông.

Tiếp theo đó, ngày 18/3/2019, Sở Tài chính Đắk Nông có văn bản gửi các đơn vị đã được kiểm toán yêu cầu thực hiện và báo cáo kết quả về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Gần 4 tháng sau, ngày 7/10/2019, Sở Tài chính Đắk Nông tiếp tục có văn bản đốc thúc thực hiện các kết quả kiểm toán đã nêu ở trên và báo cáo về Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo Bí thư Tỉnh ủy theo quy định.

Đến ngày 13/1/2020, Sở Tài chính Đắk Nông có công văn (số 124/STC-GCS&TCDN do ông Nguyễn Ngọc Đức, Phó Giám đốc Sở ký gửi Công ty cổ phần Cấp thoát nước và phát triển đô thị Đắk Nông đề nghị khẩn trương thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực XII.

Cụ thể là nội dung nộp trả ngân sách nhà nước số tiền hơn 40,5 tỷ đồng do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã cấp vốn đối ứng (vốn ngân sách nhà nước) cho dự án cấp nước đô thị tỉnh Đắk Nông.

Theo quyết định (số 1623/QĐ-UBND ngày 1/10/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông) về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình tiểu dự án tỉnh Đắk Nông, thuộc dự án phát triển đô thị vừa và nhỏ tỉnh Đắk Nông (gọi tắt là dự án cấp nước đô thị tỉnh Đắk Nông) tổng mức đầu tư của dự án gần 304 tỷ đồng, trong đó vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) gần 230 tỷ đồng, phần còn lại là của ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, đến nay, theo xác nhận của Sở Tài chính Đắk Nông, Công ty cổ phần Cấp thoát nước và phát triển đô thị Đắk Nông vẫn chưa nộp trả ngân sách nhà nước số tiền hơn 40,5 tỷ đồng nêu trên. Công ty này cũng chưa có báo cáo, văn bản giải trình nào về nội dung này.

Mọi việc vẫn “dậm chân tại chỗ” kể từ khi có kiến nghị kiểm toán, và tiếp theo đó là nhiều văn bản chỉ đạo, đốc thúc của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, Sở Tài chính Đắk Nông, các đơn vị liên quan.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Đắk Nông, ông Nguyễn Ngọc Đức, Phó Giám đốc Sở Tài chính Đắk Nông khẳng định, kết luận kiểm toán là kết luận cuối cùng, mọi đối tượng liên quan phải chấp hành, thực hiện. Nếu các bên không thống nhất, hoặc có khó khăn, vướng mắc thì phải báo cáo, kiến nghị.

Chậm thu hồi công nợ của Cấp thoát nước và phát triển đô thị Đắk Nông ảnh 2Đơn vị Kiểm toán cũng yêu cầu Công ty cổ phần cấp thoát nước và phát triển đô thị Đắk Nông hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để được cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt phục vụ kinh doanh. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Trong trường hợp này, Công ty cổ phần Cấp thoát nước và phát triển đô thị Đắk Nông phải thực hiện kiến nghị, kết luận của đơn vị kiểm toán, hoặc báo cáo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nếu có khó khăn, vướng mắc.

Tuy nhiên, đến nay, tức gần 2 năm kể từ khi có kết luận kiểm toán, Sở Tài chính Đắk Nông chưa nhận được báo cáo nào của Công ty cổ phần cấp thoát nước và phát triển đô thị Đắk Nông về việc thực hiện nội dung kết luận, kiến nghị nêu trên.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về phương hướng xử lý vấn đề này, Sở Tài chính Đắk Nông cho biết sẽ tiếp tục đôn đốc công ty nộp trả ngân sách. Trường hợp công ty không thực hiện hoặc không báo cáo những khó khăn, vướng mắc thì Sở Tài chính sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông có biện pháp xử lý theo quy định hiện hành.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Đắk Nông, ông Nguyễn Công, Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước và phát triển đô thị Đắk Nông xác nhận đến nay công ty chưa thực hiện việc hoàn trả hơn 40,5 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước theo như kết luận kiểm toán.

Cũng theo ông Nguyễn Công, kết luận kiểm toán, kiến nghị kiểm toán có nhiều điểm chưa thật sự hợp lý và công ty lúng túng, không biết phải thực hiện như thế nào.

Chẳng hạn, theo ông Công, trong số hơn 40,5 tỷ đồng mà đơn vị kiểm toán yêu cầu công ty hoàn trả cho ngân sách nhà nước có hơn 23,3 tỷ đồng là tiền thuế giá trị gia tăng mà công ty được hoàn thuế theo quy định.

Đơn vị kiểm toán đã yêu cầu công ty phối hợp với Cục thuế tỉnh Đắk Nông để xử lý việc hoàn thuế. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa xử lý được do Cục thuế tỉnh Đắk Nông trả lời còn phải chờ hướng dẫn của Tổng cục thuế.

Về vấn đề này, theo Cục thuế tỉnh Đắk Nông, Ban Quản lý dự án cấp nước đô thị Đắk Nông là chủ dự án sử dụng vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) nên khi mua hàng hóa, dịch vụ phải đóng thuế giá trị gia tăng. Do đó, trong giai đoạn đầu tư, chủ dự án thuộc diện được hoàn thuế theo quy định.

Tuy nhiên, do trước đây chủ dự án kê khai sai mẫu và cũng không nắm được quy định về chính sách hoàn thuế đối với trường hợp này nên việc hoàn thuế cũng như thực hiện các thủ tục để hoàn thuế chưa được thực hiện.

Cục thuế tỉnh Đắk Nông đã có công văn xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Thuế về việc xử lý hoàn thuế cho Công ty cổ phần Cấp thoát nước và phát triển đô thị Đắk Nông theo như kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

Trong công văn trả lời vào cuối tháng 11/2018, Tổng cục Thuế khẳng định đang trình cấp có thẩm quyền để xin ý kiến, khi nào có ý kiến chỉ đạo, Tổng cục Thuế sẽ thông báo cho Cục thuế biết.

Tháng 8/2020 vừa qua, Cục thuế tỉnh Đắk Nông tiếp tục có văn bản gửi Vụ Chính sách, Tổng cục Thuế để hỏi rõ hơn vấn đề này. Nhất là các nội dung liên quan tới việc hoàn thuế đối với dự án cấp nước đô thị Đắk Nông và các trình tự, thủ tục cần tiến hành. Tuy nhiên, đến nay đơn vị chưa nhận được phản hồi.

Bên cạnh đó, cũng theo ông Nguyễn Công, liên quan tới dự án cấp nước đô thị Đắk Nông, ngân sách tỉnh Đắk Nông còn nợ công ty số tiền hơn 6,3 tỷ đồng. Quan điểm của công ty là nếu khấu trừ số tiền này và tiền hoàn thuế, thì số tiền mà công ty phải hoàn trả vào ngân sách chỉ còn lại hơn 10 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đại diện Sở Tài chính Đắk Nông khẳng định, theo sổ sách kế toán và số liệu được phản ánh trên hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp thì không có nội dung phải thu từ ngân sách, tức là hồ sơ không ghi nhận, thể hiện nội dung khoản nợ 6,3 tỷ đồng mà Nhà nước còn nợ Công ty cổ phần Cấp thoát nước và phát triển đô thị Đắk Nông và báo cáo kiểm toán, biên bản kiểm toán cũng không có nội dung này.

Liên quan tới việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, Sở Tài chính Đắk Nông có nhiều công văn đốc thúc, yêu cầu Công ty cổ phần Cấp thoát nước và phát triển đô thị Đắk Nông thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị kiểm toán, tuy nhiên ông Nguyễn Công xác nhận tới nay công ty vẫn chưa thực hiện và cũng chưa báo cáo, kiến nghị các khó khăn, vướng mắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục