Sáng 26/7, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã được thông qua tại phiên họp thứ 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Giới thiệu một số điểm mới trong Pháp lệnh, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Bùi Hồng Lĩnh cho biết Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung theo hướng bổ sung về chế độ ưu đãi; bổ sung về điều kiện, tiêu chuẩn xác nhận người có công; bổ sung về quy định trách nhiệm của các bộ, ngành trong thực hiện Pháp lệnh.

Thứ trưởng giới thiệu một số chế độ ưu đãi mới được bổ sung trong Pháp lệnh gồm: Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày, trước kia được hưởng trợ cấp một lần, nay chuyển sang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Theo số liệu có gần 90.000 người sẽ được hưởng chế độ này từ ngày Pháp lệnh có hiệu lực thi hành.

Về chế độ điều dưỡng, bổ sung chế độ điều dưỡng mỗi năm một lần đối với cha đẻ, mẹ đẻ có một con duy nhất là liệt sỹ; cha, mẹ đẻ có hai con là liệt sỹ trở lên; bổ sung chế độ điều dưỡng luân phiên từ 5 năm một lần xuống 2 năm một lần đối với các đối tượng còn lại. Như vậy, mỗi năm số người được điều dưỡng sẽ tăng thêm khoảng trên 400.000 lượt người, Thứ trưởng cho biết.

Chế độ trợ cấp tuất hàng tháng được quy định có 3 mức trợ cấp tiền tuất khác nhau đối với thân nhân của 1 liệt sỹ, thân nhân của 2 liệt sỹ và thân nhân của 3 liệt sỹ trở lên. Đồng thời, nếu các thân nhân này là người không nơi nương tựa và hoàn cảnh khó khăn thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng.

Trợ cấp tuất nuôi dưỡng chỉ áp dụng một mức, không phân biệt thân nhân của một hay nhiều liệt sỹ. Quy định này bảo đảm được tính chất, ý nghĩa của trợ cấp ưu đãi và trợ cấp tuất nuôi dưỡng.

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung đã mở rộng chế độ bảo hiểm y tế đối với thân nhân của người có công gồm: con của liệt sỹ không thuộc diện hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng; cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 6-18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung cũng mở rộng chế độ bảo hiểm y tế đối với thân nhân của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Như vậy ngoài số đối tượng đã được Nhà nước mua bảo hiểm y tế theo Pháp lệnh cũ sẽ bổ sung bảo hiểm y tế cho gần 1,1 triệu thân nhân của người có công.

Đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhấn mạnh nguồn ngân sách Nhà nước luôn đảm bảo để chi cho việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng.

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực thi hành từ 1/9/2012./.