Đối thoại Phóng chống tham nhũng lần thứ 13

Mặc dù so với năm 2013, việc thu hồi tài sản tham nhũng đã tăng, tuy nhiên, hiệu quả chung vẫn còn thấp. Bên cạnh đó, việc xử lý một số vụ việc tham nhũng vẫn chưa kịp thời.

Đây là đánh giá của ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục chống tham nhũng, Thanh tra Chính Phủ đưa ra tại Hội nghị Đối thoại về Phòng chống tham nhũng lần thứ 13 được tổ chức ngày hôm nay, 26/11 tại Hà Nội.

Cụ thể, theo đại diện Thanh tra Chính phủ, xét riêng về thu hồi tài sản trong các vụ việc liên quan đến tham nhũng phát hiện qua hoạt động thanh tra mặc dù đã tăng 18,3% so với năm 2013 nhưng cũng chỉ đạt mức 22,3% so với tổng số tiền tiền thiệt hại. Tổng số tiền thu hồi chỉ là 1.500 tỷ đồng trong số 6.740 tỷ đồng bị thiệt hại.

Cục trưởng Phạm Trọng Đạt cũng thẳng thắn chỉ ra: Trong năm 2014, tội phạm kinh tế, tham nhũng trong lĩnh vực tài chính, ngân hành, tín dụng, chứng khoán, quản lý sử dụng đất đai… vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn. Nguyên nhân chủ yếu là do việc rà soát, đánh giá, sửa đổi bổ sung khắc phục những sơ hở, bất cập của chính sách, pháp luật trên một số lĩnh vực còn chậm. Bên cạnh đó, hiệu quả thực hiện một số biện pháp phòng chống tham nhũng còn thấp; việc tự phát hiện tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị còn yếu. Ngược lại, cơ chế bảo vệ và khuyến khích, khen thưởng người tố cáo tham nhũng vẫn chưa đủ mạnh.

Tuy nhiên, điểm sáng trong bức tranh chung về phòng chống tham nhũng năm vừa qua là: Công tác thanh tra và giải quyết tố cáo được triển khai tích cực, các biện pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả xử lý sau thanh tra được chú trọng. Qua thanh tra, giải quyết tố cáo, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện, chuyển cơ quan điều tra xử lý 144 vụ, xử lý 54 vụ, 87 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng; kiến nghị xử lý trách nhiệm hàng nghìn tập thể, cá nhân; đôn đốc thực thu hồi tài sản bị thất thoát, sai phạm được phát hiện qua thanh tra đạt 64% về tiền, 80,6% về đất.

Tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh. Năm 2014, các cơ quan tố tụng, phát hiện, khởi tố mới 256 vụ/593 bị can tham nhũng, hoàn thành việc xét xử sơ thẩm 287 vụ tham nhũng và đã kết tội gần 700 tội phạm tham nhũng.

Một số vụ án kinh tế, tham nhũng lớn như vụ Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm, vụ Dương Chí Dũng và đồng phạm… được xét xử nghiêm minh đã có tác dụng răn đe mạnh mẽ, tạo ảnh hưởng tích cực trong xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân.

“Nhìn chung, những tiến triển trong công tác Phòng chống tham nhũng thời gian qua đã khẳng định quyết tâm chính trị và hiệu quả thực thi các giải pháp Phòng chống tham nhũng của Việt Nam,” ông Phạm Trọng Đạt nhận định.

Có mặt tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quyết tâm chính trị của Năm trong phòng chống tham nhũng. Phó Thủ tướng phát biểu: “Hiến pháp 2013 là minh chứng rõ ràng cho quyết tâm của Việt Nam. Ở cấp độ quốc gia, nước ta đã thành lập Ban chỉ đạo Trung ương và định hướng rõ ràng trong công cuộc phòng chống tham nhũng”.

Về công tác phòng chống tham nhũng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp như lấy phiếu tín nhiệm, chất vấn tại Quốc hội, công khai minh bạch và hiện đại hoá trong quản lý, giảm thủ tục hành chính trong thành lập doanh nghiệp, hải quan, thế, đất đai...

Phó Thủ tướng khẳng định: “Thái độ và tinh thần của Việt Nam với các vụ án tham nhũng rất rõ ràng: Kiên quyết xử lý!”