Chiến sỹ lên rừng, nhường doanh trại cho người cách ly tại Bắc Giang

Cán bộ, chiến sỹ, Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 đã lên rừng dựng doanh trại dã chiến, nhường đơn vị tại huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cho người dân làm khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19.
Chiến sỹ lên rừng, nhường doanh trại cho người cách ly tại Bắc Giang ảnh 1Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 vẫn duy trì học chính trị đều đặn tại doanh trại dã chiến trong rừng. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
 
Chiến sỹ lên rừng, nhường doanh trại cho người cách ly tại Bắc Giang ảnh 2Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 vẫn duy trì học chính trị đều đặn tại doanh trại dã chiến trong rừng. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Chiến sỹ lên rừng, nhường doanh trại cho người cách ly tại Bắc Giang ảnh 3Phút giây giải trí hiếm hoi của cán bộ, chiến sỹ, Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 trong Doanh trại dã chiến trong rừng. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Chiến sỹ lên rừng, nhường doanh trại cho người cách ly tại Bắc Giang ảnh 4Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 vẫn duy trì học chính trị đều đặn tại doanh trại dã chiến trong rừng. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Chiến sỹ lên rừng, nhường doanh trại cho người cách ly tại Bắc Giang ảnh 5Phút giây giải trí hiếm hoi của cán bộ, chiến sỹ, Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 trong Doanh trại dã chiến trong rừng. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Chiến sỹ lên rừng, nhường doanh trại cho người cách ly tại Bắc Giang ảnh 6Phút giây giải trí hiếm hoi của cán bộ, chiến sỹ, Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 trong Doanh trại dã chiến trong rừng. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Chiến sỹ lên rừng, nhường doanh trại cho người cách ly tại Bắc Giang ảnh 7Sinh hoạt hàng ngày của cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 trong doanh trại dã chiến trong rừng. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Chiến sỹ lên rừng, nhường doanh trại cho người cách ly tại Bắc Giang ảnh 8Doanh trại dã chiến trong rừng được cán bộ, chiến sỹ, Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 dựng lên và chuyển đến ở tạm. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Chiến sỹ lên rừng, nhường doanh trại cho người cách ly tại Bắc Giang ảnh 9Khu doanh trại được nhường lại để làm khu cách ly. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Chiến sỹ lên rừng, nhường doanh trại cho người cách ly tại Bắc Giang ảnh 10Chiến sỹ Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 sử dụng bếp Hoàng Cầm tự tạo để nấu ăn trong doanh trại dã chiến trong rừng. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Chiến sỹ lên rừng, nhường doanh trại cho người cách ly tại Bắc Giang ảnh 11Chiến sỹ Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 sử dụng bếp Hoàng Cầm tự tạo để nấu ăn trong doanh trại dã chiến trong rừng. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Chiến sỹ lên rừng, nhường doanh trại cho người cách ly tại Bắc Giang ảnh 12Doanh trại dã chiến trong rừng được cán bộ, chiến sỹ, Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 dựng lên và chuyển đến ở tạm. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Chiến sỹ lên rừng, nhường doanh trại cho người cách ly tại Bắc Giang ảnh 13Sinh hoạt hàng ngày của cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 tại doanh trại dã chiến trong rừng. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Chiến sỹ lên rừng, nhường doanh trại cho người cách ly tại Bắc Giang ảnh 14Doanh trại dã chiến trong rừng được cán bộ, chiến sỹ, Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 dựng lên và chuyển đến ở tạm. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục