Chiến thắng Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không: Biểu tượng bản lĩnh VN

Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” có ý nghĩa lịch sử to lớn, đóng vai trò quyết định trực tiếp buộc chính phủ Mỹ phải ký kết Hiệp định Paris (27/1/1973) về chấm dứt chiến tranh.
(TTXVN/Vietnam+)