Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou phát biểu khai mạc kỳ họp. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Sáng 24/10 tại thủ đô Vientiane, Quốc hội Lào đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa VIII.

Phát biểu tại lễ Khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Lào khóa VIII, bà Pany Yathotou nhấn mạnh Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa VIII của Lào diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, Kế hoạch ngân sách nhà nước lần thứ 8 (2016-2020) và Hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương Đảng lần 3.

Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng cũng như kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 8 của Chính phủ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, tình hình chính trị xã hội nước này luôn ổn định, tỷ lệ phát triển kinh tế cao, tiền tệ ổn định, vai trò vị thế của Lào ngày được nâng cao trên trường quốc tế, đặc biệt là sau khi Lào tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN 28-29 và các hội nghị liên quan.

Kỳ họp này sẽ thảo luận và thông qua Báo cáo của Chính phủ về tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; kế hoạch ngân sách, chính sách tiền tệ năm 2015-2016 và kế hoạch năm 2016-2017; thảo luận và thông qua báo cáo của Chính phủ về việc sửa đổi kế hoạch ngân sách bốn năm 2017-2020 và báo cáo của Thanh tra Chính phủ về sửa đổi kết quả thanh tra năm 2013-2014; thảo luận và thông qua báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về hoạt động sáu tháng cuối năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Quốc hội khóa VIII.

Trong khuôn khổ Kỳ họp này, nhiều nội dung quan trọng khác cũng sẽ được thảo luận và thông qua như bầu cử đại biểu Quốc hội tỉnh Savannakhet; Báo cáo kết quả theo dõi kiểm tra việc ra các văn bản dưới luật của Chính phủ; Báo cáo kết quả thanh kiểm tra việc sử dụng hóa chất gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đời sống sản xuất của người dân; Báo cáo về kết quả kiểm tra việc tổ chức thực hiện kế hoạch ngân sách năm 2014-2015 và Báo cáo về việc tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra nhà nước năm 2015-2016 và kế hoạch thanh tra nhà nước năm 2017; Báo cáo hoạt động 5 năm 2011-2015, hoạt động năm 2015-2016 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 5 năm 2016-2020 của Chính phủ; Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Tòa án nhân dân tối cao, đồng thời thảo luận thông qua Dự luật mới, dự thảo luật sửa đổi và đóng góp ý kiến đối với 16 dự thảo luật, trong đó có ba dự thảo luật mới, 12 dự thảo luật sửa đổi và 1 dự thảo luật bổ sung.

Ngoài ra, Kỳ họp cũng sẽ thảo luận một số vấn đề quan trọng theo đề nghị của Quốc hội và Chính phủ.

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa VIII của Lào sẽ diễn ra từ ngày 24/10-18/11./.