Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ phòng, chống khủng bố để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ngày 22/11, tại Hà Nội, tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 25/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống khủng bố trong tình hình mới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các địa phương nắm chắc tình hình, chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại của các thế lực thù địch và bọn tội phạm khác, sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thủ tướng lưu ý các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 25, coi đây là một công tác trọng tâm, thường xuyên và gắn bó mật thiết với nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục tham mưu cho Chính phủ có chính sách phù hợp, đảm bảo cho công tác phòng, chống khủng bố, biểu tình phá rối an ninh, bạo loạn ngày càng có hiệu quả.

Cùng với việc tập trung xây dựng lực lượng chuyên trách, tinh nhuệ trong ứng phó với các tình huống xảy ra, các Bộ, ngành và địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ an ninh quốc gia, làm cho mọi người hiểu rõ những thách thức lớn tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới, như khủng bố, phá hoại, bạo loạn chính trị…

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý lực lượng chức năng quan tâm tới việc phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng công nghệ thông tin và Internet để chống phá, kích động, gây bạo loạn.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương những thành tích đã đạt được trong công tác phòng, chống khủng bố của các Bộ, ngành và địa phương 5 năm (2007-2012); ghi nhận và đánh giá cao những chiến công xuất sắc của các lực lượng, đặc biệt là lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân trong công tác đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động khủng bố, phá hoại của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam.

Tại hội nghị, Thượng tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định sẽ tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.

Thượng tướng Trần Đại Quang cũng cảm ơn các Bộ, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã quan tâm chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống khủng bố nói riêng./.

Thiện Thuật (TTXVN)