Chủ tịch Quốc hội chủ trì họp về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh

Sáng 21/2/2024, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp để nghe trình bày quá trình xây dựng và hoàn thiện Dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

TTXVN_2102ChutichQuochoi1.pg.jpg
Sáng 21/2/2024, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp để nghe trình bày quá trình xây dựng và hoàn thiện Dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
TTXVN_2102ChutichQuochoi2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp để nghe trình bày quá trình xây dựng và hoàn thiện Dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
TTXVN_2102ChutichQuochoi3.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày báo cáo tóm tắt Dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
TTXVN_2102ChutichQuochoi4.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp để nghe trình bày quá trình xây dựng và hoàn thiện Dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục