Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Hoa Kỳ và Canada

Ngày 25/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper và Ngài Shawn Steil, Đại sứ Canada tại Việt Nam.
(TTXVN/Vietnam+)