Chua du dieu kien trinh Thu tuong xem xet Du an hang khong Canh Dieu hinh anh 1Hàng không Cánh Diều nhắm vào phân khúc hàng không chi phí thấp với đội máy bay chủ lực là ATR.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Cánh Diều, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trên cơ sở ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập thêm các hãng hàng không trong tình hình mới nhằm đảm bảo quản lý nhà nước về hàng không, trả lời nhà đầu tư về việc chưa đáp ứng các điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật.

[Đề nghị dừng xem xét chủ trương đầu tư dự án hàng không Cánh Diều]

Trước đó, theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong Công văn số 5568/BKHĐT-GSTĐĐT gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Thủ tướng Chính phủ dừng xem xét quyết định chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Cánh Diều.

Trước đó, tại Văn bản số 5833/VPCP-CN ngày 17/7/2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã đồng ý về nguyên tắc kiến nghị của Bộ Giao thông Vận tải tại Văn bản số 4620/BGTVT-VT ngày 15/6/2020; trong đó, đề xuất việc thành lập hãng hàng không mới sẽ được xem xét sau thời điểm thị trường hàng không phục hồi (năm 2022)./.

(TTXVN/Vietnam+)