Sáng 17/1, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius đã thực hiện nghi thức tiễn đưa ông Táo về trời bằng việc thả cá chép xuống hồ Tây. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đây là năm thứ 3 Ngài Đại sứ thực hiện một phong tục cổ truyền của người dân Việt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Năm 2016, Ngài Ted Osius cũng đã vinh dự được thả cá chép tại Kinh thành Huế trong dịp đạp xe xuyên Việt của mình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ngài Ted Osius: Sắp tới ngày Táo Quân chầu Trời để báo cáo những việc làm tốt và chưa tốt của con người trong một năm. Táo Quân là người bảo vệ và phụ hộ cho gia đình gặp nhiều may mắn...(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo tục lệ Việt Nam, tôi sẽ thả cá chép, phương tiện lên trời của ông Táo, để cầu cho một năm mới Đinh Dậu tốt lành. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

“Chúc các bạn năm mới phát tài phát lộc nhưng không phát phì,” Ngài Ted Osius hài hước chia sẻ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Những hoạt động như việc thả cá này sẽ góp phần thúc đẩy sự giao lưu văn hóa giữa những người dân Hoa Kỳ và Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)


(Video: Tô Dậu/Vietnam+)