Thứ Tư, Tháng Giêng 16/01/2019

Chủ đề

Cô dâu Việt ở Hàn Quốc

Bất hạnh bội phần

Đời sống

Bất hạnh bội phần

Các chuyên gia về giáo dục và luật pháp nói gì xung quanh câu chuyện cô dâu Việt lấy chồng xứ người bị đối xử tàn tệ, bị sát hại?

Canh bạc lấy chồng

Đời sống

Canh bạc lấy chồng

Các chuyên gia cho rằng, việc lấy chồng ngoại quốc không có tình yêu thực sự là một canh bạc, có khi phải đánh đổi bằng cả cuộc đời.