Gần 20 người mất tích Châu Phi

Gần 20 người mất tích

Nhiều chính phủ thông báo về tình trạng mất tích của các công dân nước mình trong vụ bắt giữ con tin và tổng số lên tới gần 20 người.
Rối loạn tin bắt cóc Châu Phi

Rối loạn tin bắt cóc

Nhiều nước đã phản đối Algeria vội vã giải cứu con tin, trong khi có tin nói 12 con tin đã thiệt mạng, gồm cả người nước ngoài.
Nín thở với vụ giải cứu Châu Phi

Nín thở với vụ giải cứu

Nguyên thủ các nước có con tin bị bắt ở Algeria đã hủy những cuộc họp quan trọng để theo dõi vụ giải cứu con tin kịch tính tại Algeria.