Thiên đường quá xa Đời sống

Thiên đường quá xa

Trèo đèo, lội suối, sống chui lủi, nhiều khi phải trả giá bằng máu, những người nhập cư bất hợp pháp vẫn chưa tới được "thiên đường."
Đi tìm tương lai ảo Đời sống

Đi tìm tương lai ảo

Sống trong túp lều tạm bợ ở một khu rừng tại Pháp, những người Việt nhập cư bất hợp pháp tồn tại với ảo mộng tìm cơ hội sang Anh.