Chủ đề: Theo gương đạo đức Hồ Chí Minh- Thực hiện Di chúc Bác Hồ

Việt kiều Pháp tìm hiểu tấm gương Hồ Chí Minh Xã hội

Việt kiều Pháp tìm hiểu tấm gương Hồ Chí Minh

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 40 năm Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 119 năm ngày sinh của Người, trong hai ngày 17 và 18/6, Hội người Việt tại Pháp đã tổ chức hai buổi nói chuyện chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Xã hội

Vận động quảng bá tấm gương Hồ Chí Minh

Tối 16/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Đảng ủy Ngoài nước đã phát động cuộc vận động "sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và sưu tầm tư liệu, hiện vật về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác ở ngoài nước".